Malé stroje

Obvykle se jedná o rotační stroj poháněný elektromotorem (čerpadlo, ventilátor, kompresor). Může ale jít i o stroj s vratným pohybem, například pístový kompresor. Samozřejmě lze použít techniku určenou pro velké stroje (parní turbíny), která obvykle s rezervou splní všechny požadavky, a navíc je zde výhoda jednotné instrumentace na turbíně a dalších strojích. Bohužel vyšší cena monitorovací techniky pro velké stroje vede k často drastickému omezení počtu měřících míst a tím i k omezení věrohodnosti a vypovídací schopnosti měření.

Aplikace

Pochůzkové měření

Jsou stroje, které si "nezaslouží" trvalé monitorování, ale i na ty je třeba alespoň občas dohlédnout. Nebo jsou některé stroje osazeny jen několika měřeními na nejdůležitějších místech a jednou za čas je dobré je "proklepnout" důkladněji. Zde nezbývá než opustit teplo kanceláře nebo velínu a vybrané stroje obejít pěšky s ručním analyzátorem.

Transmembránová regulace tlaku

Aby bylo možné regulovat transmembránový tlak (TMP), je třeba měřit diferenční tlak mezi plnicím tlakem a permeátem. Pokud se diferenční tlak sníží, znamená to, že filtr je znečištěný a čerpadlo zvýší svůj výkon, aby udržovalo konstantní TMP. Výsledkem jsou vyšší náklady na energii. Převodníky tlaku PFMH a PBMH s přesností 0,1% z rozsahu lze použít k udržení optimálního TMP pro nejvyšší účinnost

Kontrola kvality filtru

Udržování rychlosti proudění v membránovém filtru je zásadní pro minimalizaci prostojů procesu a maximalizaci účinnosti systému. Pokud je rychlost proudění příliš nízká, může polarizační účinek způsobit ucpání filtru, což vyžaduje neplánovanou údržbu. Pokud je rychlost proudění příliš vysoká, sníží se účinnost procesu filtrační separace. Měření rychlosti proudění pomocí FlexFlow s vysokou přesností může pomoci zajistit efektivní proces a snížit prostoje. Procesní připojení FlexFlow BHC zvyšuje jak bezpečnost potravin, tak výkonnost cyklu CIP. Doba čisticího cyklu se zkrátí.

Produkty

Hladinové spínače CleverLevel

  • Spolehlivá detekce hladiny v tancích a zásobnících
  • Ochrana čerpadel proti běhu naprázdno a mnoho dalších aplikací
  • Vhodné pro kapalná, lepivá viskózní i sypká media

Hygienické snímače tlaku

  • Určený pro SIP/CIP aplikace v potravinářství
  • Všechny běžně používaná hyginická procesní připojení
  • Kondenzaci odolný měřicí systém

Snímače tlaku s Flush membránou

  • Vhodné pro tekutiny s pevnými částicemi nebo viskózní kapaliny
  • Velmi vysoká odolnost proti přetížení
  • Velký výběr procesních připojení, elektrických připojení a výstupů