UDL-8000

Modulární systém pro monitorování stavu izolace generátoru

  • Nepřetržité vysokorychlostní vyhodnocení rotorového toku
  • Vyhodnocení chvní čel vinutí
  • Monitorování částečných výbojů