Střežení vibrací a posuvů Emerson

Střežení vibrací a posuvů Emerson

Systém měřících karet v rámu splňující požadavky API 670 a dalších mezinárodních norem pro zabezpečení chodu rotačních strojů. Špičkové parametry a flexibilita systému zúročují dlouholeté zkušenosti firmy Emerson.

Střežení otáček Emerson

Střežení otáček Emerson

Spolehlivý tříkanálový systém, který pro střežení přeotáček splňuje požadavky funkční bezpečnost SIL 3 a pro střežení směru pohybu hřídele SIL 2. Systém využivá signálu ze snímačů otáček, které sledují ozubené kolo na hřídeli.

Diagnostika vibrací Emerson

Diagnostika vibrací Emerson

Pokročilý on-line monitorovací a vibrodiagnostický systém. Slouží jako high-end vibrodiagnostická nadstavba systémů AMS6500(ATG) nebo i jako samostatný monitorovací systém pro méně důležité stroje.

Střežení menších točivých strojů

Střežení menších točivých strojů

Kompaktní multikanálový přístroj pro střežení malých strojů. Monitoruje vibrace i další procesní parametry. Diagnosticky vyhodnocuje naměřené hodnoty pro typické konfigurace strojů. Montáž přímo ke stroji.

Střežení pomaloběžných strojů

Střežení pomaloběžných strojů

Systém pro monitorování pomaloběžných strojů dokáže zpracovat signály ze všech typů snímačů na vodní turbíně. Díky tomu je možné nepřetržitě sledovat chvění hřídele, ložisek i oběžného kola a předcházet tak kritickým poruchám strojů.

Monitory pro speciální funkce

Monitory pro speciální funkce

Monitory pro speciální funkce slouží jako rozšíření standardních zabezpečovacích systémů. Mohou do něho být implementovány funkce, které standardní systém neposkytuje. Příkladem je vyhodnocení průhybu rotoru podle algoritmu Doosan Škoda.

Monitorování stavu izolace elektrických strojů

Monitorování stavu izolace elektrických strojů

Sledování stavu izolace generátorů a velkých elektrických strojů je důležité pro jejich dlouhodobý bezproblémový provoz.. K monitorování stavu izolace je možné přistupovat komplexně a jedním přístrojem sledovat částečné výboje, chvění čel vinutí, hřdelový magnetický tok i hřídelový proudy a napětí.

Monitorování otáček Braun

Monitorování otáček Braun

Zabezpečovací systém BRAUN je certifikován SIL3 a splňuje kritéria API 670 a API 612 . Poskytuje ochranu proti přeotáčkám a detekci zpětného chodu. Systém disponuje unikátní architekturou skutečného výběru 2oo3.

Archiv starších systémů

Archiv starších systémů

Archiv starších nebo již nevyráběných systémů. Některé jsou stále k dispozici jako náhradní díly, u jiných je třeba zvolit náhradu z aktuálně vyráběných produktů. Poskytujeme plnou pozáruční podporu monitorovacích systémů Emerson (epro, Philips).