Parní turbíny

Aplikace

Ochrana čerpadla proti chodu nasucho

Je důležité chránit filtrační čerpadla před poškozením. CleverLevel dokáže detekovat jak tenkou, tak silnou pěnu v potrubí a vyslat rychlý signál do PLC, aby zastavil čerpadlo a zabránil jeho chodu na sucho. To Vás ochrání před vysokými náklady na údržbu a prodlužuje životnost Vašeho zařízení.

Měření průtoku a tlaku v systému

Kombinace měření průtoku, teploty a tlaku je indikátorem účinnosti filtračního čerpadla. Pokud je rychlost proudění příliš nízká, je polarizační efekt příliš vysoký a filtr se ucpává. Pokud je rychlost proudění příliš vysoká, účinnost filtrace klesá. Pokud je teplota nesprávná, proces filtrace se stane neúčinným. FlexFlow měří průtok i teplotu a zpracovává dvě aplikace s jedním senzorem. To snižuje náklady na instalaci.

Transmembránová regulace tlaku

Aby bylo možné regulovat transmembránový tlak (TMP), je třeba měřit diferenční tlak mezi plnicím tlakem a permeátem. Pokud se diferenční tlak sníží, znamená to, že filtr je znečištěný a čerpadlo zvýší svůj výkon, aby udržovalo konstantní TMP. Výsledkem jsou vyšší náklady na energii. Převodníky tlaku PFMH a PBMH s přesností 0,1% z rozsahu lze použít k udržení optimálního TMP pro nejvyšší účinnost

Kontrola kvality filtru

Udržování rychlosti proudění v membránovém filtru je zásadní pro minimalizaci prostojů procesu a maximalizaci účinnosti systému. Pokud je rychlost proudění příliš nízká, může polarizační účinek způsobit ucpání filtru, což vyžaduje neplánovanou údržbu. Pokud je rychlost proudění příliš vysoká, sníží se účinnost procesu filtrační separace. Měření rychlosti proudění pomocí FlexFlow s vysokou přesností může pomoci zajistit efektivní proces a snížit prostoje. Procesní připojení FlexFlow BHC zvyšuje jak bezpečnost potravin, tak výkonnost cyklu CIP. Doba čisticího cyklu se zkrátí.

Produkty

Hladinové spínače CleverLevel

  • Spolehlivá detekce hladiny v tancích a zásobnících
  • Ochrana čerpadel proti běhu naprázdno a mnoho dalších aplikací
  • Vhodné pro kapalná, lepivá viskózní i sypká media

Hygienické snímače tlaku

  • Určený pro SIP/CIP aplikace v potravinářství
  • Všechny běžně používaná hyginická procesní připojení
  • Kondenzaci odolný měřicí systém

Snímače tlaku s Flush membránou

  • Vhodné pro tekutiny s pevnými částicemi nebo viskózní kapaliny
  • Velmi vysoká odolnost proti přetížení
  • Velký výběr procesních připojení, elektrických připojení a výstupů