O nás

Firma PROFESS působí v České republice více než dvacet let. Předmětem činnosti společnosti jsou dodávky systémů pro monitorování chodu strojů a analýzu vibrací (obor MMS - Machine Monitoring Systems) a dodávky zařízení strojů pro automatizaci, měření a regulaci (obor PCI - Process Control Instrumentation).
Sídlem společnosti je Plzeň, operativní regionální podporu zajišťuje kancelář v Brně, v Bratislavě firma Process Slovakia a mnoho dalších partnerských společností. Společnost trvale udržuje silné servisní zázemí a to včetně skladu náhradních dílů.

MMS - Systémy monitorování rotačních strojů (Machine Monitoring Systems)

Obor MMS představuje dodávky kompletních, na míru „šitých" zabezpečovacích a diagnostických systémů rotačních strojů a to jak výrobcům strojů (OEM zákazníci) tak i provozovatelům (elektrárenské společnosti, teplárny, chemické provozy, rafinérie).
V oboru firma spolupracuje se společnostmi:
- EMERSON Process Management, epro (systémy MMS 6000, MMS 3000, CSI 6500, DOPS)
- MEGITT, Wilcoxon Research (akcelerometry)
- ADASH (software pro vibrodiagnostiku)
- OROS (analyzátory hluku a vibrací)

Součástí oboru jsou i veškeré související služby: poradenství, dodávky, instalace, servis, školení, expertizy.
Nejvýznamnějšími zákazníky jsou výrobci parních turbín – ŠKODA Power v Plzni a SIEMENS v Brně.
Za dobu své existence instalovala společnost monitorovací systémy na několika stech turbogenerátorech.

PCI - Automatizační, měřicía regulační technika (Process Control Instrumentation)

Obor PCI představuje dodávky zařízení regulační, měřící a automatizační techniky.
Firma v tomto oboru působí jako obchodní zastoupení firem:
- PMA, West Control Solutions (regulační technika)
- Baumer (procesní instrumentace, měření tlaku a teploty)
- Knick (signální oddělovače, přístroje pro elektrochemii)
- Klaschka (snímače pro automatizační techniku)

Dodávané přístroje nachází uplatnění v širokém spektru průmyslových oborů, jako jsou energetika, automobilový a železniční průmysl, potravinářství, farmaceutický průmysl a mnoho dalších. Součástí oboru je kvalifikovaná technická podpora zákazníků včetně vývoje zákaznických aplikací.

Milníky společnosti:

1991 - založení společnosti, zahájení činnosti
1997 - instalace prvního on-line diagnostického systému
1999 - autorizace společností ŠKODA Energo pro projektování a dodávky monitorovacích systémů
2000 - uznaný dodavatel společnosti SIEMENS Industrial Turbomachinery, Brno
2006 - zaveden systém managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2009 (TÜV SÜD Czech)
2010 - získán statut kvalifikovaný dodavatel pro SE, a.s.
2010 - zřízeno regionální pracoviště v Brně
2011 - zaveden systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005 (TÜV SÜD Czech)
2012 - zaveden management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN OHSAS 18001:2008 (TÜV SÜD Czech)