Produkty | Systémy A6000 / MMS6000 | Měření excentricity

MMS 6220


Dvoukanálový monitor excentricity rotoru
  • Modul s digitálním zpracováním dat
  • Vyhodnocování signálu (p-p exc. rotoru, min. a max. vzdálenost, trvalé sledování vzdálenosti snímače od povrchu rotoru)
  • Vestavěný napáječ pro snímače na principu vířivých proudů
  • Proudové výstupy úměrné měřené veličině 0/4 ... 20 mA
  • Pro každý kanál dva limitní výstupy pro střežení mezí a jeden pro kontrolu bezporuchového stavu (optočleny)

MMS 6220 BD


Dvoukanálový monitor excentricity rotoru
  • Specielní verze modulu MMS 6220 s originálním algoritmem od ŠKODA POWER pro vyhodnocování excentricity rotoru
  • Modul s digitálním zpracováním dat
  • Použití se snímači na principu vířivých proudů epro pro řady PR642X
  • Možnost sdílení senzorů pro měření rotorových vibrací
  • Vestavěný napáječ pro snímače na principu vířivých proudů