Produkty | Systémy A6000 / MMS6000 | Měření otáček

MMS 6310


Dvoukanálový monitor fázové značky
 • Modul s digitálním zpracováním dat
 • Může pracovat jako dvoukanálový nebo v redundantním módu (výběr snímačů 1 ze 2)
 • Automatické nebo manuální nastavování trigrovacích úrovní
 • Výstupní pulsy jsou oděleny optočleny (48V / 100mA)
 • Vestavěný napáječ pro snímače
 • Pro každý kanál jeden limitní výstup pro kontrolu bezporuchového stavu (optočleny)

MMS 6312


Dvoukanálový monitor otáček
 • Modul s digitálním zpracováním dat
 • Může pracovat jako dvoukanálový, v redundantním módu (výběr snímačů 1 ze 2) nebo zajišťovat směr točení
 • Automatické nebo manuální nastavování trigrovacích úrovní
 • Výstupní pulsy jsou oděleny optočleny (48V / 100mA)
 • Vestavěný napáječ pro snímače
 • Proudové výstupy úměrné měřené veličině 0/4 ... 20 mA
 • Pro každý kanál dva limitní výstupy pro střežení mezí a jeden pro kontrolu bezporuchového stavu (optočleny)