Produkty | Systémy A6000 / MMS6000 | Měření posuvů

MMS 6210


Dvoukanálový monitor statických posuvů
 • Modul s digitálním zpracováním dat (linearizace)
 • Vyhodnocování signálu (dva nezávislé kanály, měření na kuželu, tandemové měření)
 • Vestavěný napáječ pro snímače na principu vířivých proudů
 • Proudové výstupy úměrné měřené veličině 0/4 ... 20 mA
 • Pro každý kanál dva limitní výstupy pro střežení mezí a jeden pro kontrolu bezporuchového stavu (optočleny)

MMS 6410


Dvoukanálový převodník posunutí pro induktivní snímače
 • Modul s digitálním zpracováním dat (linearizace)
 • Vyhodnocování signálu (dva nezávislé kanály, součet nebo rozdíl kanálů)
 • Vestavěný napáječ pro induktivní snímače polohy řady PR 9350 nebo podobné
 • Proudové výstupy úměrné měřené veličině 0/4 ... 20 mA
 • Pro každý kanál dva limitní výstupy pro střežení mezí a jeden pro kontrolu bezporuchového stavu (optočleny)

MMS 6418


Absolutní- / relativní převodník posunutí
 • Modul s digitálním zpracováním dat (linearizace)
 • Vyhodnocování signálu (dva nezávislé kanály, součet nebo rozdíl kanálů)
 • Vestavěný napáječ pro induktivní snímače polohy řady PR 6418 a PR 9350
 • Proudové výstupy úměrné měřené veličině 0/4 ... 20 mA
 • Pro každý kanál dva limitní výstupy pro střežení mezí a jeden pro kontrolu bezporuchového stavu (optočleny)