Produkty | Systémy A6000 / MMS6000 | Měření vibrací

MMS 6110


Dvoukanálový monitor relativního chvění
 • Modul s digitálním zpracováním dat (FFT, řádová analýza, ...)
 • Vyhodnocování signálu podle API 670, VDI2059, DIN45670 (Spp max., Sop, Spp, Smax)
 • Vestavěný napáječ pro snímače na principu vířivých proudů
 • Proudové výstupy úměrné měřené veličině 0/4 ... 20 mA
 • Pro každý kanál dva limitní výstupy pro střežení mezí a jeden pro kontrolu bezporuchového stavu (optočleny)

MMS 6120


Dvoukanálový monitor absolutního chvění
 • Modul s digitálním zpracováním dat (FFT, řádová analýza, ...)
 • Vyhodnocování charakteristické veličiny (VRMS, Sop, Spp)
 • Vestavěný napáječ pro zdvihací cívku elektrodynamických snímačů nebo pro napájení piezo snímačů rychlosti absolutních vibrací
 • Proudové výstupy úměrné měřené veličině 0/4 ... 20 mA
 • Pro každý kanál dva limitní výstupy pro střežení mezí a jeden pro kontrolu bezporuchového stavu (optočleny)

MMS 6125


Dvoukanálový monitor absolutních vibrací pro piezosnímače
 • Modul s digitálním zpracováním dat (FFT, řádová analýza, ...)
 • Vyhodnocování charakteristické veličiny (aRMS,aOP ,vRMS,vOP , Sop, Spp)
 • Vestavěný napáječ pro napájení piezo snímačů rychlosti absolutních vibrací
 • Proudové výstupy úměrné měřené veličině 0/4 ... 20 mA
 • Pro každý kanál dva limitní výstupy pro střežení mezí a jeden pro kontrolu bezporuchového stavu (optočleny)

MMS 6140


Princip měření absolutních vibrací čepu rotoru
 • Pro připojení jednoho snímače na principu vířivých proudů a jednoho piezosnímače nebo seismického snímače
 • Výsledný signál je daný rozdílem relativního chvění čepu rotoru a absolutního chvění ložiskového stojanu

MMS 6150


Dvoukanálový monitor absolutních vibrací pro nízkofrekvenční senzor
 • Modul s digitálním zpracováním dat (FFT, řádová analýza, ...)
 • Vyhodnocování charakteristické veličiny (VRMS, Sop, Spp)
 • Senzor vyžaduje externí napájení +/-15V DC
 • Proudové výstupy úměrné měřené veličině 0/4 ... 20 mA
 • Pro každý kanál dva limitní výstupy pro střežení mezí a jeden pro kontrolu bezporuchového stavu (optočleny)