Produkty | Systémy A6000 / MMS6000 | Ostatní moduly

MMS 6710


Čtyř kanálový izolační zesilovač
  • Modul s digitálním zpracováním dat
  • Trojcestné galvanické oddělení

MMS 6720


Výstupní reléová karta s integrovanou vstupní logikou
  • Modul s digitálním zpracováním dat
  • SPDT spínače
  • Nastavovatelné módy pomocí jumperů ("open circuit", "close circuit")

MMS 6750


Reléová karta
  • Modul s digitálním zpracováním dat
  • Použití alarmových funkcí systému MMS 6000 na externí systémy
  • 6 relé

A 6630


Modul pro měření teploty

A6560 & A6510


Procesorová karta pro CSI 6500 systémy