Produkty | Systémy převodníkové | Převodníky

MMS 3110


Dvoukanálový převodník chvění rotoru pro snímače na principu vířivých proudů
 • Integrované signálové konvertory pro oba kanály
 • Na přání možnost dodání s externími konvertory pro provoz ve výbušném prostředí
 • Určen pro měření a zpracování signálu z relativního chvění rotoru
 • Vstupy pro snímače na principu vířivých proudů
 • Konformní se standardy VDI 2059/.. a API 670
 • 2 proudové výstupy 0/4 ... 20 mA
 • Až 5 konfigurovatelných funkčních výstupů

MMS 3120


Dvoukanálový převodník chvění ložisek pro seismické snímače
 • Použitelný pro provoz snímačů ve výbušném prostředí
 • Určen pro měření a zpracování signálu z absolutního chvění ložisek
 • Vstupy pro seismické snímače abs. chvění
 • Konformní se standardy VDI 2059/.. a API 670
 • 2 proudové výstupy 0/4 ... 20 mA
 • Až 5 konfigurovatelných funkčních výstupů

MMS 3125


Dvoukanálový převodník pro měření chvění ložisek
 • Použitelný pro provoz snímačů ve výbušném prostředí
 • Určen pro měření a zpracování signálu z absolutního chvění
 • Frekvenční rozsah do 12 kHz
 • Vstupy pro kapacitní a piezoelektrické snímače absolutního chvění
 • Konformní se standardy VDI 2059/.. a API 670
 • 2 proudové výstupy 0/4 ... 20 mA
 • Až 5 konfigurovatelných funkčních výstupů

MMS 3210


Dvoukanálový převodník polohy pro snímače na principu vířivých proudů
 • Prodloužený měřící rozsah „x“ dle zadání, nejvýše 20 mm se snímačem PR 6426 nebo dvojnásobek základního měřícího rozsahu jiného použitého snímače
 • Integrované signálové konvertory pro oba kanály, také s rozšířeným meřícím rozsahem (MMS 3210 / 91-x)
 • Na přání možnost dodání s externími konvertory pro provoz ve výbušném prostředí
 • Určen pro měření a vyhodnocování relativních posuvů rotoru
 • Vstupy pro snímače na principu vířivých proudů
 • Konformní se standardem API 670
 • 2 proudové výstupy 0/4 ... 20 mA
 • Až 5 konfigurovatelných funkčních výstupů

MMS 3220


Dvoukanálový převodník pro měření excentricity snímači na principu vířivých proudů
 • Integrované signálové konvertory pro oba kanály
 • Na přání možnost dodání s externími konvertory pro provoz ve výbušném prostředí
 • Určen pro měření a vyhodnocování excentricity nebo vychýlení rotoru (kanál 1) a impulzu fázové značky (kanál 2)
 • Vstupy pro snímače na principu vířivých proudů
 • Konformní se standardem API 670
 • 2 proudové výstupy 0/4 ... 20 mA
 • Až 5 konfigurovatelných funkčních výstupů

MMS 3311


Převodník otáček a impulzu fázové značky
 • Integrované signálové konvertory pro oba kanály
 • Na přání možnost dodání s externími konvertory pro provoz ve výbušném prostředí
 • Určen pro měření táček a generování impulsu fázové značky
 • Vstupy pro snímače na principu vířivých proudů
 • Konformní se standardem API 670
 • 2 proudové výstupy 0/4 ... 20 mA
 • Až 5 konfigurovatelných funkčních výstupů
 • Nastavování modulu pomocí tlačítek a jednoduchého displeje
 • Jeden výstup 0/4...20 mA pro otáčky, jeden pulsní výstup pro fázovou značku
 • Dva limitní výstupy
 • Rozsah měření a nastavení limitu 1...65535 ot/min

MMS 3410


Dvoukanálový převodník posunutí pro induktivní snímače
 • Určen pro měření a zpracování signálu z absolutního a relativního posuvu
 • Vstupy pro induktivní snímače PR 9350 a KS20315
 • Vstupy pro seismické snímače absolutního chvění
 • 2 proudové výstupy 0/4 ... 20 mA
 • 2 libovolně nastavitelné limitní hodnoty
 • Programovatelný pomocí tlačítek a jednoduchého displeje