Produkty | Systémy diagnostické | Software

MMS 6850 DS (Diagnostic System)


Reprezentuje diagnostický nástroj pro evaluaci, vizualizaci a práci s uloženými daty.
 • Data uspořádána ve stromové struktuře
 • Zobrazení pomocí standardních diagnostických forem: trend, časový průběh, orbit, řádová a spektrální analýza, kaskády, dráhy středu čepů, Fourierova analýza, Bodeho a Nyguistovy křivky, grafy s diferenčním vektorem
 • Nastavení diagnostických limitních hodnot pro statická i dynamická data
 • Možnost filtrování statických veličin podle zadaných parametrů
 • Vkládání doplňujících informací do databáze formou fotografií
 • Výstupy formou tisku, souborů i formou „clipboardu“
 • Administrace SQL serveru a zálohování časového intervalu databáze
 • Vytváření uživatelských grafických sestav
 • Autentikace uživatelů: 4 úrovně zabezpečení přístupu k softwaru

MMS 6850 DV (Data Viewer)


Data Viewer je aplikace určena pro prohlížení a kontrolu dat měřených Data Managerem. Kromě naměřených hodnot zobrazuje i překročení varovných a kritických úrovní a chyby měření. Umožňuje současné připojení k několika databázím typu MS SQL, ve kterých jsou data uložena.
 • Rychlá vícepohledová on-line vizualizace měřených hodnot
 • On-line vizualizace časových záznamů, orbit a řádové analýzy
 • On-line vizualizace krátkodobých trendů

MMS 6850 DS-V


Speciální verze MMS6850DS, která má veškeré možnosti vizualizace dat balíčku MMS6850 DS, bez administrativních funkcí programu a databáze. (Nelze upravovat obsah a strukturu databáze, vytvářet a měnit sestavy, schémata apod.) Vhodné pro zobrazení dat na dalších počítačích v síti, které nemusí mít schopnost administrace databází.

MMS 6850 DM (Data Manager)


Je OPC klient, který je jádrem systému MMS 6850. Zprostředkovává přenos a správu dat ze zabezpečovacího systému MMS 6000 pomocí aplikace MMS 6855 Requester (OPC Server) do databáze (MS SQL Server) a zprostředkovává data pro on-line vizualizaci s pomocí aplikace MMS 6850 Data Viewer. Součástí systému je kruhová paměť, do které jsou ukládána data maximální možnou přenosovou rychlostí (cca 1 sec).
 • Rychlý, kontinuální a synchronní sběr a ukládání statických i dynamických veličin prostřednictvím OPC protokolu do SQL databáze
 • Kruhová paměť pro uložení dat maximální přenosovou rychlostí
 • Sběr dat během ustálených i přechodových stavů stroje
 • Časové a událostní řízení dlouhodobého ukládání dat
 • Časové a událostní řízení komprese dat bez ztráty informačního obsahu pro dlouhodobou archivaci

MMS 6850 ES - VIBEX


Expertní systém pro parní turbosoustrojí, tvořící nadstavbu k vibrodiagnostickému softwaru vybavený komunikačním modulem se systémem MMS 6850. Identifikuje příčiny změn ve vibračním chování turbosoustrojí a stanovuje míru jejich pravděpodobnosti a přispívá k redukci dat zaznamenaných vibrodiagnostickým systémem vyhledáním významných událostí.
 • Automatický přenos dat z databáze vibrodiagnostického systému MMS 6850 a výběr stavů, kdy došlo ke zvýšení vibrací nad zvolené meze (dále označované „významné události“)
 • Identifikace příčin zvýšených vibrací včetně určení míry jejich pravděpodobnosti, tisk protokolů
 • Uchovávání analyzovaných případů a modifikace jejich vstupních dat s cílem sledovat vliv změn vstupů na výsledky identifikace

A3750 (Data Manager)


Je OPC klient, který je jádrem systému A3700. Zprostředkovává přenos a správu dat z diagnostického systému A3716 do databáze (MS SQL Server) a zprostředkovává data pro on-line vizualizaci s pomocí aplikace A3750 Data Viewer. Součástí systému je kruhová paměť, do které jsou ukládána data maximální možnou přenosovou rychlostí (cca 1 sec).
 • Rychlý, kontinuální a synchronní sběr a ukládání statických i dynamických veličin prostřednictvím OPC protokolu do SQL databáze
 • Kruhová paměť pro uložení dat maximální přenosovou rychlostí
 • Sběr dat během ustálených i přechodových stavů stroje
 • Data lze ukládat podmíněně (použití statických veličin jako podmínky)
 • Časové a událostní řízení dlouhodobého ukládání dat
 • Časové a událostní řízení komprese dat bez ztráty informačního obsahu pro dlouhodobou archivaci

A3760 (Data Viewer)


Data Viewer je aplikace určena pro prohlížení a kontrolu dat měřených Data Managerem. Kromě naměřených hodnot zobrazuje i překročení varovných a kritických úrovní a chyby měření. Umožňuje současné připojení k několika databázím typu MS SQL ve kterých jsou data uložena.
 • Rychlá vícepohledová on-line vizualizace měřených hodnot
 • On-line vizualizace časových záznamů, orbit a řádové analýzy
 • On-line vizualizace krátkodobých trendů