Produkty | Systémy diagnostické | Systémy

CSI 6500


CSI 6500 je navržen pro procesní automatizaci a zabezpečovací systém. Kombinuje osvědčenou prediktivní a zabezpečovací část k zajištění kompletního řešení online monitorování.
 • Plně vyhovující normě API 670
 • Standartní rám 6U x 19" pro montáž do rozvaděče
 • Kombinace zabezpečovacího systému a prediktivního monitorování
 • Výpadek jednoho kanálu neovlivní chod celého systému, včetně možnosti výměny modulu za provozu
 • Interní časová synchronizace
 • Redundantní Modbus, TCP nebo sériová komunikace
 • Další jednoduchý Modbus výstup pro prediktivní parametry
 • Sloty pro 16 nebo 32 releových výstupů
 • 2 kanály TACHO
 • 12 slotů pro 3U moduly pro vibrace a posuvy - celkem 24 vstupů
 • 4 - 20 mA výstupy a buffrované výstupy v předu a vzadu
 • Napájení externí, nevyžaduje slot

CSI 2600


Přenosné, 24 kanálové zařízení pro analýzu celého soustrojí nebo skupiny strojů. Obsahuje transientní analýzu pro rozběh, doběh a ustálený stav stroje. Monitoruje a nahrává všechny kanály průběžně a souběžně hodiny, dny nebo týdny - bezobslužně.
 • Transientní analýza pro turbosoustrojí
 • Integrace se softwarem AMS Machinery Manager
 • Funkce opakovaného přehrávání
 • 12ti nebo 24ti kanálové zařízení se současným a kontinuálním sběrem dat
 • Živé grafy, aktualizace každých 5 sekund
 • Více než 100 hodin záznamu
 • Akceptanční regiony
 • Drag & Drop v živých grafech
 • 3D rotace kaskádních grafů
 • Integrace s CSI 2130 Machinery Health Analyzer
 • 2 nebo 4 tacho vstupy
 • Volitelný PeakVue procesor (rozlišení 6400 čar, 40 KHz Fmax)
 • 24+ uživatelsky definovatelných parametrů analýzy na každý kanál
 • Transientní procesor (rozlišení 51,200 čar, současně 2kHz Fmax)
 • Událostní monitorování založené na otáčkách, úrovni vibrací, úrovni DC vstupu nebo reléovém vstupu (volitelné) s možností logické operace OR
 • Volitelný externí harddisk pro zvýšení flexibility daného systému
 • Automatický export do volitelného ME’Scope
 • Bezobslužný provoz bez připojeného počítače
 • Uživatelské filtrované orbity
 • Barevné grafy pro snazší analýzu

MMS 6850


Uvedený softwarový balík zpracovává měřená vibrační data včetně procesních parametrů získaných z řídicího systému bloku. Představuje diagnostický nástroj pro archivaci, vizualizaci a vyhodnocení dat.
 • Nadstavba zapezpečovacího systému MMS 6000
 • Diagnostický datamonitor
 • Rozšíření monitorování stavu strojů
 • Preventivní detekce závad
 • Nástroj prediktivní údržby

A3716


A3716 se využívá k měření analogových signálů ze zabezpečovacího systému nebo přímo z připojených senzorů. Skládá se z počítače, speciálního HW pro měření a SW pro sběr dat.
 • 4 měřicí moduly
 • Každý modul: 4x AC + 4x DC + 1x TACHO
 • AC vstup s volitelným ICP napájením ±12V (24-bit A/D převodník)
 • DC vstup ±24V nebo 4-20mA (12bit A/D převodník)
 • Frekvenční rozsah 25600 Hz (65.5 kHz vzorkovací frekvence)
 • Uživatelské filtry (dolní propust 1 Hz -12800 Hz, horní propust 25 Hz -25600 Hz)
 • Tacho vstup 0,8 Hz - 1000 Hz
 • Data: širokopásmová hodnota (RMS, o-p, p-p, SMAX), časový signál, spektrum, řádová analýza, orbit, rychlost, centerline, procesní parametry, ACMT, obálka