News

We have successfully passed EN ISO 9001,
EN ISO 14001 and OHSAS 18001 certification.

Products | Regulační technika | Havarijní omezovače
CAL MAXVU Rail omezovač
Cena od: 3.817,- Kč

CAL MAXVU Rail omezovač


Limitní omezovač teploty na DIN lištu
 • Vhodný pro aplikace vyžadující druhý nezávislý prvek pro limitní omezení teploty
 • Zřetelný OLED displej, snadné nastavení
 • Univerzální vstup pro termočlánky, odporové teploměry, napětí nebo proud
 • Až 3 reléové výstupy, volitelně SSR nebo analogový výstup
 • Napájení 110…240Vac nebo 24 Vac/dc
PMA TB 45
Cena od: 7.579,- Kč

PMA TB 45


Havarijní omezovač teploty na DIN lištu vyhovující ČSN EN 14597 (dříve DIN 3440)
 • Splňuje ČSN EN 14597 - Přístroje pro regulaci teploty a teplotní omezovače pro systémy tepelných zdrojů
 • Vstup pro termočlánky, odporové teploměry, napěťové a proudové signály
 • Hlavní havarijní a dvě pomocná limitní relé nebo jedno limitní relé a analogový výstup
 • Reset pomocí tlačítka nebo binárního vstupu
 • Možnost railline komunikačního modulu PROFIBUS DP nebo Ethernet
 • Napájení 90...260 Vac nebo 18…30 Vac/dc
 • BluePort komunikační port pro připojení konfiguračního programu BlueControl
PMA TB 40-1
Cena od: 8.056,- Kč

PMA TB 40-1


Havarijní omezovač teploty vyhovující ČSN EN 14597 (dříve DIN 3440)
 • Splňuje ČSN EN 14597 - Přístroje pro regulaci teploty a teplotní omezovače pro systémy tepelných zdrojů
 • Vstup pro termočlánky, odporové teploměry, napěťové a proudové signály
 • Hlavní havarijní a dvě pomocná limitní relé
 • Reset pomocí tlačítka nebo binárního vstupu
 • Napájení 90...260 Vac nebo 18…30 Vac/dc
 • BluePort komunikační port pro připojení konfiguračního programu BlueControl
PMA STB 50
Cena od: 12.694,- Kč

PMA STB 50


Havarijní omezovač teploty do panelu vyhovující ČSN EN 14597 a SIL 2
 • Splňuje ČSN EN 14597 - Přístroje pro regulaci teploty a teplotní omezovače pro systémy tepelných zdrojů
 • Splňuje požadavky na funkční bezpečnost SIL 2
 • Vstup pro termočlánky nebo odporové teploměry
 • Jedno alarmové relé nebo 2 alarmová relé a 1 analogový výstup
 • Napájení 230 V ac, 115 V ac, 24 V ac nebo 24 V dc
PMA STB 55
Cena od: 13.171,- Kč

PMA STB 55


Havarijní omezovač teploty na DIN lištu vyhovující ČSN EN 14597 a SIL 2
 • Splňuje ČSN EN 14597 - Přístroje pro regulaci teploty a teplotní omezovače pro systémy tepelných zdrojů
 • Splňuje požadavky na funkční bezpečnost SIL 2
 • Vstup pro termočlánky nebo odporové teploměry
 • Jedno alarmové relé nebo 2 alarmová relé a 1 analogový výstup
 • Napájení 230 V ac, 115 V ac, 24 V ac nebo 24 V dc
PMA Bezpečnostní teploměry

PMA Bezpečnostní teploměry


Bezpečnostní teploměry pro použití s STB 50, STB 55, TB 40 a TB 45
 • Teploměry schválené pro použití s omezovači teploty
  dle norem EN61508 a EN14597
 • TS1135 - Bezpečnostní dvojitý termočlánek typu K, J nebo N s rychlou odezvou
 • TS2135 - Bezpečnostní odporový teploměr 2x Pt100 třídy A s rychlou odezvou
 • Provedení pro vzduch a spaliny (provozní tlak 25 bar)
  nebo pro vodu, olej a vzduch (provozní tlak 40 bar)
PMA BlueControl

PMA BlueControl


Konfigurační program pro všechny přístroje s modrým komunikačním portem BluePort
 • Snadná konfigurace přístrojů PMA pomocí uživatelsky přívětivého software na PC
 • Propojení s přístrojem pomocí USB adaptéru (není součástí software)
 • Simulátor pro ověření funkčnosti před samotným nahráním konfigurace do přístroje
 • Odladění nastavení pomocí online sledování procesních veličin v trendovém grafu
 • Možnost přepnutí software do českého jazyka