News

We have successfully passed EN ISO 9001,
EN ISO 14001 and OHSAS 18001 certification.

Products | Regulační technika | Náročné průmyslové aplikace
PMA KS 90-1
Cena od: 12.932,- Kč

PMA KS 90-1


Dokonalý procesní regulátor v rozměrovém provedení 48x96 mm
 • Vhodný pro regulaci teploty, tlaku, hladiny, poměru a dalších procesních veličin
 • Dvoustavová, třístavová, třístavová kroková, spojitá nebo poměrová regulace
 • Univerzální vstup regulované veličiny s korekcí, filtrem a linearizací
 • Pomocný vstup pro externí žádanou hodnotu nebo polohu servopohonu
 • Druhý vstup regulované veličiny (poměrové regulace, regulace na střední hodnotu)
 • Až šest procesních výstupů a tři binární řídící vstupy
 • Zřetelný displej s bargrafem, tlačítko ruka/automat a konfigurovatelné funkční tlačítko
 • Dvě sady regulačních parametrů se samooptimalizací na žádané hodnotě
 • Polohová zpětná vazba a DAC monitorování funkce pohonu
 • Volitelně zdroj pro dvouvodičové převodníky, komunikace Modbus RTU
 • BluePort komunikační port pro připojení konfiguračního programu BlueControl
PMA KS 92-1
Cena od: 14.098,- Kč

PMA KS 92-1


Dokonalý procesní regulátor v rozměrovém provedení 96x96 mm
 • Vhodný pro regulaci teploty, tlaku, hladiny, poměru a dalších procesních veličin
 • Dvoustavová, třístavová, třístavová kroková, spojitá nebo poměrová regulace
 • Univerzální vstup regulované veličiny s korekcí, filtrem a linearizací
 • Pomocný vstup pro externí žádanou hodnotu nebo polohu servopohonu
 • Druhý vstup regulované veličiny (poměrové regulace, regulace na střední hodnotu)
 • Až šest procesních výstupů a tři binární řídící vstupy
 • Zřetelný displej s bargrafem, tlačítko ruka/automat a konfigurovatelné funkční tlačítko
 • Dvě sady regulačních parametrů se samooptimalizací na žádané hodnotě
 • Polohová zpětná vazba a DAC monitorování funkce pohonu
 • Volitelně zdroj pro dvouvodičové převodníky, komunikace Modbus RTU
 • BluePort komunikační port pro připojení konfiguračního programu BlueControl
PMA KS 90-1 DP a PMA KS 92-1 DP
Cena od: 20.140,-

PMA KS 90-1 DP a PMA KS 92-1 DP


Dokonalé procesní regulátory s komunikací Profibus DP
 • Vhodný pro regulaci teploty, tlaku, hladiny, poměru a dalších procesních veličin
 • Dvoustavová, třístavová, třístavová kroková, spojitá nebo poměrová regulace
 • Univerzální vstup regulované veličiny s korekcí, filtrem a linearizací
 • Pomocný vstup pro externí žádanou hodnotu nebo polohu servopohonu
 • Druhý vstup regulované veličiny (poměrové regulace, regulace na střední hodnotu)
 • Až šest procesních výstupů a tři binární řídící vstupy
 • Zřetelný displej s bargrafem, tlačítko ruka/automat a konfigurovatelné funkční tlačítko
 • Dvě sady regulačních parametrů se samooptimalizací na žádané hodnotě
 • Polohová zpětná vazba a DAC monitorování funkce pohonu
 • Volitelně zdroj pro dvouvodičové převodníky
 • BluePort komunikační port pro připojení konfiguračního programu BlueControl
PMA BlueControl

PMA BlueControl


Konfigurační program pro všechny přístroje s modrým komunikačním portem BluePort
 • Snadná konfigurace přístrojů PMA pomocí uživatelsky přívětivého software na PC
 • Propojení s přístrojem pomocí USB adaptéru (není součástí software)
 • Simulátor pro ověření funkčnosti před samotným nahráním konfigurace do přístroje
 • Odladění nastavení pomocí online sledování procesních veličin v trendovém grafu
 • Možnost přepnutí software do českého jazyka

  Program ke stažení v sekci software
PMA KS 94

PMA KS 94


Starší plně vybavený regulátor s množstvím regulačních algoritmů a přídavných funkcí
Pouze repase a opravy - nahrazen novou generací KS92-1 a KS98-2
 • Vhodný pro regulaci teploty, tlaku, hladiny, poměru a dalších procesních veličin
 • Univerzální vstup pro termočlánky L,J,K,N,S,R,T,W,E, odporový teploměr Pt 100, odporový vysílač, napětí nebo proud
 • Volně programovatelné textové pole na displeji
 • Programátor s 3 x dvaceti segmenty a čtyřmi řídícími výstupy
 • Čelní komunikační port pro snadné nastavení z PC pomocí programu ET/KS 94
 • Volitelně komunikace RS485 s protokolem ISO 1745
 • Špičkový přístroj z původní výrobní řady PHILIPS
 • Tisíce úspěšných aplikací po celém světě
PMA KS 94 Profibus a PMA KS 94 Inerbus

PMA KS 94 Profibus a PMA KS 94 Inerbus


Starší plně vybavený regulátor s komunikací Profibus DP nebo Interbus
Pouze repase a opravy - nahrazen novou generací KS92-1 a KS98-2
 • Vhodný pro regulaci teploty, tlaku, hladiny, poměru a dalších procesních veličin
 • Univerzální vstup pro termočlánky L,J,K,N,S,R,T,W,E, odporový teploměr Pt 100, odporový vysílač, napětí nebo proud
 • Volně programovatelné textové pole na displeji
 • Programátor s 3 x dvaceti segmenty a čtyřmi řídícími výstupy
 • Čelní komunikační port pro snadné nastavení z PC pomocí programu ET/KS 94
 • Špičkový přístroj z původní výrobní řady PHILIPS
 • Tisíce úspěšných aplikací po celém světě
PMA Tune

PMA Tune


Program pro stanovení regulačních parametrů u obtížně regulovatelných systémů
 • Nová robustní metoda návrhu PID parametrů regulátorů firmy PMA
 • Program vybudí systém malou změnou akčního členu a čeká na odezvu,
  ladění parametrů je tedy možné provádět za provozu technologie
 • Vyřeší problémy tam, kde běžné optimalizační algoritmy selhávají
 • Použitelný u systémů vyššího řádu a u systémů s dominantním dopravním zpožděním
 • Podpora regulátorů KS 40-1, KS 50-1, KS 90-1, KS 94, KS 98-1, KS 800 a KS vario

  Program ke stažení v sekci software