News

We have successfully passed EN ISO 9001,
EN ISO 14001 and OHSAS 18001 certification.

Products | Regulační technika | Programová regulace
PMA KS 90-1 programmer
Cena od: 19.054,- Kč

PMA KS 90-1 programmer


Dokonalý regulátor pro programovou regulaci v provedení 48x96 mm
 • Vhodný pro programovou regulaci teploty, ale i jiných procesních veličin
 • Program teplotního trendu až se šestnácti programy po šestnácti segmentech
 • Dvoustavová, třístavová, třístavová kroková, spojitá nebo poměrová regulace
 • Univerzální vstup regulované veličiny s korekcí, filtrem a linearizací
 • Pomocný vstup pro externí žádanou hodnotu a polohu servopohonu
 • Druhý vstup regulované veličiny (poměrové regulace, regulace na střední hodnotu)
 • Až šest procesních výstupů a tři binární řídící vstupy
 • Zřetelný displej s bargrafem, tlačítko ruka/automat a konfigurovatelné funkční tlačítko
 • Dvě sady regulačních parametrů se samooptimalizací na žádané hodnotě
 • Polohová zpětná vazba a DAC monitorování funkce pohonu
 • Zdroj pro dvouvodičové převodníky, komunikace Modbus RTU nebo PROFIBUS DP
 • BluePort komunikační port pro připojení konfiguračního programu BlueControl
PMA KS 92-1 programmer
Cena od: 20.220,- Kč

PMA KS 92-1 programmer


Dokonalý regulátor pro programovou regulaci v provedení 96x96 mm
 • Vhodný pro programovou regulaci teploty, ale i jiných procesních veličin
 • Program teplotního trendu až se šestnácti programy po šestnácti segmentech
 • Dvoustavová, třístavová, třístavová kroková, spojitá nebo poměrová regulace
 • Univerzální vstup regulované veličiny s korekcí, filtrem a linearizací
 • Pomocný vstup pro externí žádanou hodnotu a polohu servopohonu
 • Druhý vstup regulované veličiny (poměrové regulace, regulace na střední hodnotu)
 • Až šest procesních výstupů a tři binární řídící vstupy
 • Zřetelný displej s bargrafem, tlačítko ruka/automat a konfigurovatelné funkční tlačítko
 • Dvě sady regulačních parametrů se samooptimalizací na žádané hodnotě
 • Polohová zpětná vazba a DAC monitorování funkce pohonu
 • Zdroj pro dvouvodičové převodníky, komunikace Modbus RTU nebo PROFIBUS DP
 • BluePort komunikační port pro připojení konfiguračního programu BlueControl
WEST PRO EC44
Cena od: 11.904,- Kč

WEST PRO EC44


Jedno- nebo dvousmyčkový programový regulátor
 • Jedna nebo dvě regulační smyčky
 • Vhodný pro programovou regulaci teploty, ale i jiných procesních veličin
 • Programátor teplotního trendu s 64 programy až po 255 segmentech
 • Textové označení programů
 • Zřetelný grafický LCD displej
 • Možnost ukládání procesních hodnot do CSV souboru
 • Volitelně USB port na čelním panelu, např. pro sběr zaznamenaných dat
 • Komunikace RS 485 (Modbus RTU) nebo Ethernet (Modbus TCP)
 • BluePort komunikační port pro připojení konfiguračního programu BlueControl
PMA BlueControl

PMA BlueControl


Konfigurační program pro všechny přístroje s komunikačním portem BluePort
 • Snadná konfigurace přístrojů PMA pomocí uživatelsky přívětivého software na PC
 • Propojení s přístrojem pomocí USB adaptéru (není součástí software)
 • Simulátor pro ověření funkčnosti před samotným nahráním konfigurace do přístroje
 • Odladění nastavení pomocí online sledování procesních veličin v trendovém grafu
 • Možnost přepnutí software do českého jazyka

  Program ke stažení v sekci software
PMA Tune

PMA Tune


Program pro stanovení regulačních parametrů u obtížně regulovatelných systémů
 • Nová robustní metoda návrhu PID parametrů regulátorů firmy PMA
 • Program vybudí systém malou změnou akčního členu a čeká na odezvu,
  ladění parametrů je tedy možné provádět za provozu technologie
 • Vyřeší problémy tam, kde běžné optimalizační algoritmy selhávají
 • Použitelný u systémů vyššího řádu a u systémů s dominantním dopravním zpožděním
 • Podpora regulátorů KS 40-1, KS 50-1, KS 90-1, KS 94, KS 98-1, KS 800 a KS vario

  Program ke stažení v sekci software