News

We have successfully passed EN ISO 9001,
EN ISO 14001 and OHSAS 18001 certification.

Products | Regulační technika | Základní průmyslové aplikace
PMA KS 20-1
Cena od: 5.834,- Kč

PMA KS 20-1


Univerzální průmyslový regulátor v rozměrovém provedení 48x48 mm
 • Reléová, PID dvoustavová, třístavová, třístavová kroková nebo spojitá regulace
 • Univerzální vstup regulované veličiny s korekcí, filtrem a linearizací
 • Spodní displej červeno/zelený grafický, horní displej maticový
 • Pomocný analogový vstup a až šest binárních vstupů
 • Až šest reléových výstupů, výstupy pro SSR, analogové výstupy
 • Programátor s šestnácti programy a signalizací konce
 • Dvě sady PID parametrů se samooptimalizací na žádané hodnotě
 • BluePort komunikační port pro připojení konfiguračního programu BlueControl
PMA KS 40-1
Cena od: 9.328,- Kč

PMA KS 40-1


Univerzální průmyslový regulátor v rozměrovém provedení 48x96 mm
 • Vhodný pro regulaci teploty, tlaku, hladiny a dalších procesních veličin
 • Reléová, PID dvoustavová, třístavová, třístavová kroková nebo spojitá regulace
 • Univerzální vstup regulované veličiny s korekcí, filtrem a linearizací
 • Procesní výstupy 3 relé nebo 2 relé a spojitý/logický výstup
 • Pomocný vstup pro externí žádanou hodnotu nebo topný proud
 • Vzorkovací cyklus 100 ms, samooptimalizace parametrů
 • Tlačítko ruka / automat
 • Programátor se čtyřmi segmenty a signalizací konce
 • Časovač s funkcemi náběh – výdrž
 • Volitelně zdroj pro dvouvodičové převodníky a komunikace RS485 Modbus RTU
 • BluePort komunikační port pro připojení konfiguračního programu BlueControl
PMA KS 41-1
Cena od: 9.328,- Kč

PMA KS 41-1


Univerzální průmyslový regulátor v rozměrovém provedení 96x48 mm
 • Vhodný pro regulaci teploty, tlaku, hladiny a dalších procesních veličin
 • Reléová, PID dvoustavová, třístavová, třístavová kroková nebo spojitá regulace
 • Univerzální vstup regulované veličiny s korekcí, filtrem a linearizací
 • Procesní výstupy 3 relé nebo 2 relé a spojitý/logický výstup
 • Pomocný vstup pro externí žádanou hodnotu nebo topný proud
 • Vzorkovací cyklus 100 ms, samooptimalizace parametrů
 • Tlačítko ruka / automat
 • Programátor se čtyřmi segmenty a signalizací konce
 • Časovač s funkcemi náběh – výdrž
 • Volitelně zdroj pro dvouvodičové převodníky a komunikace RS485 Modbus RTU
 • BluePort komunikační port pro připojení konfiguračního programu BlueControl
PMA KS 42-1
Cena od: 9.938,- Kč

PMA KS 42-1


Univerzální průmyslový regulátor v rozměrovém provedení 96x96 mm
 • Vhodný pro regulaci teploty, tlaku, hladiny a dalších procesních veličin
 • Reléová, PID dvoustavová, třístavová, třístavová kroková nebo spojitá regulace
 • Univerzální vstup regulované veličiny s korekcí, filtrem a linearizací
 • Procesní výstupy 3 relé nebo 2 relé a spojitý/logický výstup
 • Pomocný vstup pro externí žádanou hodnotu nebo topný proud
 • Vzorkovací cyklus 100 ms, samooptimalizace parametrů
 • Tlačítko ruka / automat
 • Programátor se čtyřmi segmenty a signalizací konce
 • Časovač s funkcemi náběh – výdrž
 • Volitelně zdroj pro dvouvodičové převodníky a komunikace RS485 Modbus RTU
 • BluePort komunikační port pro připojení konfiguračního programu BlueControl
PMA KS 45
Cena od: 8.772,- Kč

PMA KS 45


Univerzální průmyslový regulátor pro montáž na DIN lištu
 • Vhodný pro regulaci teploty, tlaku, hladiny a dalších procesních veličin
 • Reléová, PID dvoustavová, třístavová, třístavová kroková nebo spojitá regulace
 • Univerzální vstup regulované veličiny s korekcí, filtrem a linearizací
 • Reléové a spojité nebo logické výstupy
 • Pomocný vstup pro externí žádanou hodnotu nebo topný proud
 • Volitelně přídavný univerzální vstup pro poměrovou regulaci, regulaci na střední hodnotu nebo pro redundantní čidlo
 • Volitelně Modbus RTU, systémová komunikace PROFIBUS DP nebo Modbus TCP/IP
 • BluePort komunikační port pro připojení konfiguračního programu BlueControl
PMA BlueControl

PMA BlueControl


Konfigurační program pro všechny přístroje s modrým komunikačním portem BluePort
 • Snadná konfigurace přístrojů PMA pomocí uživatelsky přívětivého software na PC
 • Propojení s přístrojem pomocí USB adaptéru (není součástí software)
 • Simulátor pro ověření funkčnosti před samotným nahráním konfigurace do přístroje
 • Odladění nastavení pomocí online sledování procesních veličin v trendovém grafu
 • Možnost přepnutí software do českého jazyka

  Program ke stažení v sekci software
PMA Tune

PMA Tune


Program pro stanovení regulačních parametrů u obtížně regulovatelných systémů
 • Nová robustní metoda návrhu PID parametrů regulátorů firmy PMA
 • Program vybudí systém malou změnou akčního členu a čeká na odezvu,
  ladění parametrů je tedy možné provádět za provozu technologie
 • Vyřeší problémy tam, kde běžné optimalizační algoritmy selhávají
 • Použitelný u systémů vyššího řádu a u systémů s dominantním dopravním zpožděním
 • Podpora regulátorů KS 40-1, KS 50-1, KS 90-1, KS 94, KS 98-1, KS 800 a KS vario

  Program ke stažení v sekci software