certificate

ČSN EN ISO 9001:2016

Naše společnost má zaveden a používá systém managementu kvality splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2016.

certificate

ČSN EN ISO 14001:2016

Naše společnost splňuje požadavky systému enviromentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2016.

certificate

ČSN ISO 45001:2018

Naše společnost zavedla systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN ISO 45001:2018.

certificate

Registrace ČMI

Naše společnost je registrována u Českého metrologického institutu jako pracoviště, kde probíhá servis, montáž a ověřování snímačů vibrací a posuvu a měření elektrických veličin.