UDL-8000

Modulární systém pro monitorování stavu izolace generátoru

  • Nepřetržité vysokorychlostní monitorování hřídelového mag. toku
  • Monitorování hřídelového proudu a napětí
  • Monitorování chvění čel vinutí
  • Monitorování částečných výbojů dle IEC 60270