Baumer FlexTop 2211

Dvouvodičový převodník teploty do hlavice

 • Montáž do hlavice teploměru
 • Vstup pro všechny odporové teploměry a termočlánky, přesnost 0,1°C / 1°C
 • Interní, externí nebo pevná kompenzace studeného konce
 • Napájení ze smyčky 4..20 mA
 • Výstup 4…20 mA
 • Teplota okolí -40…+85°C
 • Galvanické oddělení vstup/výstup (izolační napětí 2 kV)
 • Nastavení pomocí programátoru FlexProgrammer 9701
 • Certifikace ATEX II 1G Ex ia IIC T5/T6 nebo ATEX II 3G Ex nA II T5
 • Již se nevyrábí - náhradou je nová generace Baumer FlexTop 2212

Baumer FlexTop 2221

Převodník do hlavice s komunikací HART

 • Montáž do hlavice teploměru
 • Vstup pro všechny odporové teploměry a termočlánky, přesnost 0,1°C / 1°C
 • Interní, externí nebo pevná kompenzace studeného konce
 • Napájení ze smyčky 4..20 mA
 • Výstup 4…20 mA
 • Teplota okolí -40…+85°C
 • Galvanické oddělení vstup/výstup (izolační napětí 2 kV
 • Nastavení pomocí programátoru FlexProgrammer 9701 nebo HART
 • Certifikace ATEX II 1G Ex ia IIC T5/T6 nebo ATEX II 3G Ex nA II T5
 • Již se nevyrábí - náhradou je nová generace Baumer FlexTop 2222

Baumer FlexTemp 2301

Převodník pro odporové teploměry Pt100

 • Montáž na DIN lištu
 • Vstup pro Pt100, přesnost 0,25 °C
 • Napájení ze smyčky 4..20mA
 • Výstup 4…20 mA
 • Teplota okolí -40…+85°C
 • Nastavení pomocí programátoru FlexProgrammer 9701
 • Již se nevyrábí - náhradou je Baumer FlexTop 2202 + ZPX1-004

Baumer FlexTemp 2311

Dvouvodičový převodník na lištu

 • Montáž na DIN lištu
 • Vstup pro všechny odporové teploměry a termočlánky, přesnost 0.1°C / 1°C
 • Interní, externí nebo pevná kompenzace studeného konce
 • Napájení ze smyčky 4..20mA
 • Výstup 4…20 mA
 • Teplota okolí -40…+85°C
 • Galvanické oddělení vstup/výstup (izolační napětí 2 kV)
 • Nastavení pomocí programátoru FlexProgrammer 9701
 • Již se nevyrábí - náhradou je Baumer FlexTop 2212 + ZPX1-004

Baumer FlexTemp 2321 HART

Převodník teploty s komunikací HART

 • Montáž na DIN lištu
 • Vstup pro všechny odporové teploměry a termočlánky, přesnost 0.1°C / 1°C
 • Interní, externí nebo pevná kompenzace studeného konce
 • Napájení ze smyčky 4..20mA
 • Výstup 4…20 mA
 • Teplota okolí -40…+85°C
 • Galvanické oddělení vstup/výstup (izolační napětí 2 kV)
 • Nastavení pomocí programátoru FlexProgrammer 9701 nebo HART
 • Již se nevyrábí - náhradou je Baumer FlexTop 2222 + ZPX1-004

PMA / PHILIPS UNIFLEX TISO / TISEX

Převodník do hlavice

 • Vstup pro termočlánky, odporové teploměry, odporové vysílače, a napětí
 • Výstup 4...20 mA lineární teplotě nebo dle zadání
 • Programování ve Windows pomocí PC
 • Galvanické oddělení
 • CE test dle norem NAMUR a EN
 • Verze s jiskrovou bezpečností EEx ia IIC T5
 • Již se nevyrábí - náhradou je nová generace Baumer FlexTop 2212

PMA / PHILIPS UNIFLEX HRT

HART převodník teploty

 • Vstup programovatelný pro odporové teploměry, vysílače, termočlánky a napětí
 • Výstup 4...20 mA lineární teplotě nebo dle zadání
 • Programování ve Windows pomocí PC nebo protokolem HART 5.1
 • Galvanické oddělení čidla od výstupního signálu
 • CE test dle norem NAMUR a EN
 • Verze s jiskrovou bezpečností EEx ia IIC T5
 • Již se nevyrábí - náhradou je nová generace Baumer FlexTop 2222

PMA / PHILIPS UNIFLEX RISO / RISEX

Převodník teploty s displejem

 • Vstup pro termočlánky, odporové teploměry, odporové vysílače a napětí
 • Výstup 4...20 mA lineární teplotě nebo dle zadání
 • Nastavitelný sloupkový indikátor
 • Programování ve Windows pomocí PC
 • Galvanické oddělení
 • Verze s jiskrovou bezpečností EEx ia IIC T5 (RISEX)
 • Již se nevyrábí - náhradou je Baumer FlexTop 2212 + ZPX1-004

PMA / PHILIPS UNIFLEX CI / CB

Programovatelný univerzální převodník

 • Vstup pro Pt 100, termočlánky, odporový vysílač, napětí, proud
 • Matematické funkce
 • Plné galvanické oddělení vstupu, výstupu a napájení
 • Programování pomocí PC
 • EMV test dle norem EN a NAMUR
 • Programovatelný limitní kontakt
 • Již se nevyrábí - náhradou je nová generace PMA UNIFLEX CI45