PR 9376

Snímač otáček s Hallovou sondou

  • Snímač s Hallovou sondou a permanentním magnetem
  • Frekvenční rozsah 0... 12 kHz
  • Modul ozubení měřícího kola >1
  • Provozní teplota -25 ... +100°C

EZ1000, PR642x

Bezdotykové snímače

Pro snímání otáček jsou velmi vhodné rovněž snímače dráhy na principu vířivých proudů .
Při volbě vhodného typu (velikosti) snímače lze měřit na nejrůznějších kolech s drážkami, zuby, otvory, z různých kovových materiálů apod. Měření je možné i přímo na hřídeli s nalepeným kouskem měděné fólie.  Měření je méně citlivé na tvar a přesnost zubů i čistotu prostředí.