PR 9376-P

Snímač otáček s Hallovou sondou

  • Snímač s Hallovou sondou a permanentním magnetem
  • Frekvenční rozsah 0...12 kHz
  • Modul ozubení měřícího kola >1
  • Provozní teplota -25...+100 °C

EZ1000, PR642x

Bezdotykové snímače

  • Pro snímání otáček jsou velmi vhodné rovněž snímače dráhy na principu vířivých proudů 
  • Měření je možné i přímo na hřídeli s nalepeným kouskem měděné fólie

A5S0DS0

Snímač otáček na principu Hallovy sondy

  • Frekvenční rozsah 0...12 kHz
  • Jednokanálový systém s výstupem, který zobrazuje rychlost otáčení jako jeden frekveční signál
  • Teplotní rozsah -40...+125 °C