PR 9376

Snímač otáček s Hallovou sondou

  • Snímač s Hallovou sondou a permanentním magnetem
  • Frekvenční rozsah 0...12 kHz
  • Modul ozubení měřícího kola >1
  • Provozní teplota -25...+100°C

EZ1000, PR642x

Bezdotykové snímače

  • Pro snímání otáček jsou velmi vhodné rovněž snímače dráhy na principu vířivých proudů .
  • Při volbě vhodného typu (velikosti) snímače lze měřit na nejrůznějších kolech s drážkami, zuby, otvory, z různých kovových materiálů apod. 

A5S0DS0

Snímač otáček na principu Hallovy sondy

  • Frekvenční rozsah 0...12 kHz
  • Jednokanálový systém s výstupem, který zobrazuje rychlost otáčení jako jeden frekveční signál
  • Teplotní rozsah -40...+125 °C