Limitní hladinové spínače

Limitní hladinové spínače

Hladinové spínače pro spolehlivou detekci hladiny kapalných, viskózních nebo sypkých materiálů v zásobnících, nádržích a potrubích. Čidla zaplavení, snímače přetečení, sondy výšky hladiny. Odolnost proti ulpívání nečistot, past nebo pěny.

Snímače průtoku a rychlosti proudění kapalin

Snímače průtoku a rychlosti proudění kapalin

Snímače průtoku pro média na vodní bázi pro průmyslové nebo hygienické aplikace. Logický nebo spojitý analogový výstup. Kalorimetrický princip měření s technologií zajišťující vysokou teplotní odolnost a umožňující montáž čidla v libovolné poloze.

Magneticko-indukční průtokoměry

Magneticko-indukční průtokoměry

Magneticko-indukční průtokoměry je možné použít pro všechny vodivé kapaliny jako jsou voda, kyseliny, louhy a mnoho dalších. Nabízíme průtokoměry v hygienickém provedení pro potravinářské aplikace a v průmyslovém provedení pro použití dalších oborech.

Potenciometrické hladinoměry

Potenciometrické hladinoměry

Snímače pro spojité měření hladiny v potravinářských aplikacích. Potenciometrický princip měření vhodný pro aplikace s hustými, kašovitými nebo lepkavými médii jako je těsto, masové směsi, tvaroh atd., kde systémy založené na jiných principech selhávají.

Indukční snímače vodivosti Baumer

Indukční snímače vodivosti Baumer

Indukční snímače vodivosti pro sledování koncentrace čistících roztoků a separaci fází u procesů automatického čištění na místě (CIP) v nápojovém průmyslu. Snímače jsou navrženy s ohledem na rychlou odezvu a dodržení vysokých hygienických standardů.

Přístroje Knick pro měření pH

Přístroje Knick pro měření pH

Digitální pH sondy Knick s bezkontaktním připojením Memosens. Analyzátory Knick Stratos v robustním krytu, Knick MemoRail pro montáž na lištu nebo přenosné přístroje Knick Portavo pro měření pH a dalších elektrochemických veličin pomocí sond Memosens.