Multifunkční regulátor
KS98-2

Moderní multifunkční regulátor s barevným grafickým displejem. Měření, regulace, řízení, výpočty, sběr dat, vizualizace, ovládání, hlídání mezí v jednom přístroji. Vhodný jako náhrada regulátorů PMA nebo přístrojů jiných výrbců. Moderní řešení všech druhů regulačních úloh.

Monitor průhybu rotoru
PM6000-BD

Unikátní karta pro vyhodnocení průhybu rotoru při protáčení pomocí metody dle patentu Doosan Škoda Power. Paměť referenčního vektoru pro kompenzaci zbytkového průhybu. Konfigurační software pro nastavení parametrů a grafické zobrazení měřených a vypočtených veličin.

Teplotní čidla s IO-Link
komunikací PT20

Teplotní čidla s IO-Link komunikací splňující standardy 3A, EHEDG a FDA pro farmaceutický, potravinářský a nápojový průmysl. Snímače vyvinuté na základě dlouhodobé spolupráce dánského výrobního závodu firmy Baumer s potravinářskými firmami.

Potenciometrický snímač
hladiny PLP70

Snímače pro spojité měření hladiny v potravinářských aplikacích. Potenciometrický princip měření vhodný pro aplikace s hustými, kašovitými nebo lepkavými médii jako je těsto, masové směsi, tvaroh atd., kde systémy založené na jiných principech selhávají.

Hladinové spínače
Baumer CleverLevel

Hladinové spínače pro spolehlivou detekci hladiny kapalných, viskózních nebo sypkých materiálů v zásobnících, nádržích a potrubích. Odolnost proti ulpívání nečistot, past nebo pěny. Provedení pro průmyslové nebo hygienické aplikace. Moderní náhrada vibračních vidliček.

Snímač tlaku s IO-Link
a displejem PP56

Moderní, prostorově úsporný snímač tlaku s komunikací IO-Link je určen pro široké spektrum průmyslových aplikací. Měří absolutní nebo relativní tlak. Je vybaven otočným dotykovým grafickým displejem, plně svařovaným tělem s čelní nerezovou membránou z nerezové oceli.

Snímače průtoku
FlexFlow

Kalorimetrické snímače průtoku pro média na vodní bázi pro průmyslové nebo hygienické aplikace. Logický nebo spojitý analogový výstup. Kalorimetrický princip měření s technologií zajišťující vysokou teplotní odolnost a umožňující montáž čidla v libovolné poloze.

Převodník teploty
FlexTop 2212

Převodník teploty do hlavice pro všechny typy běžně používaných termočlánků a odporových teploměrů na signál 4-20mA. Instalace na DIN lištu pomocí adaptéru. Programování pomocí microUSB. Galvanické oddělení mezi čidlem a výstupem. Napájení z proudové smyčky.

Hygienické teplotní čidlo
TER8

Hygienické teplotní čidlo Pt100 s možností zcela plochého čidla z odolného materiálu PEEK. Zcela unikátní čidlo s certifikací pro potravinářské aplikace, které nijak nezasahuje do procesu. Vhodné pro aplikace s míchadly a hnětadly. Volitelně integrovaný převodník na 4..20mA.

Význam monitorování vibrací točivých strojů

Motto: Pokud se něco točí, tak se to také chvěje. Jak moc, to záleží na mnoha okolnostech: rychlosti otáčení, rotující hmotě, kvalitě provedení atd. U nejmenších strojů lze možná chvění ignorovat, u větších už je třeba vibrace alespoň občas zkontrolovat a ty velké nebo důležité musí být monitorovány trvale. Na každém strojním zařízení je spousta parametrů, které je radno sledovat, chceme-li předejít provozním problémům nebo dokonce haváriím. Naší doménou je zejména monitorování vibrací a posuvů točivých strojů, kde uplatňujeme naše dlouholeté zkušenosti. Pro vaše zařízení tak vždy najdeme optimální řešení. Bouřlivý rozvoj elektroniky a výpočetní techniky v poslední dekádě pak umožňuje detekovat a objasnit i jevy donedávna neznámé či nevysvětlitelné.

FG320 - Tester systémů měření chvění, posuvů a otáček

Tester FG320 představuje unikátní přístroj pro nastavování a uvádění systémů pro zabezpečení chodu rotačních strojů do provozu. Přístroj simuluje veškeré typy používaných snímačů vibrací, posuvů, excentricity a otáček. Kompaktní a lehký přístroj je ovládán a napájen z běžného PC/notebooku se systémem Windows.

Tester se vejde do jakéhokoliv zavazadla a je tak vhodný zejména pro delší cesty s omezenou hmotností zavazadel - váží pouhých 300 gramů. Kromě laptopu / počítače a běžného USB-USB-B kabelu k němu není potřeba žádné další příslušenství.

Programem na PC je možné vybírat z databáze vibračních snímačů, uložit si uživatelský signál, nastavit rampu nebo zobrazit výstupní signál.

Magneticko-indukční průtokoměry Baumer CombiFlow

Elektromagnetické průtokoměry využívají bezkontaktní princip měření průtoku kapaliny. Průtok je úměrný napětí indukovaného při průtoku vodivé kapaliny magnetickým polem. Magnetické pole je generováno elektromagnetem integrovaným v těle snímače. Na rozdíl od jiných měřicích principů neobsahují elektromagnetické průtokoměry žádné mechanické pohyblivé části a nijak neovlivňují průtok ani tlak měřeného média.

Absence pohyblivých mechanických části přináší rovněž výhodu ve vysoké spolehlivosti, protože neexistují části, které by se mohli opotřebovat či porouchat. Měření neovlivňuje složení, tlak, teplota nebo hustota kapaliny. Měřené médium musí být dostatečně elektricky vodivé. Vodivost by měla dosahovat alespoň 5μS/cm, což bývá u většiny v praxi běžných aplikací splněno.

Přístroje Baumer pro měření tlaku, teploty, hladiny, koncentrace a průtoku

Jsme výhradními zástupci firmy Baumer v oboru procesní instrumentace pro Českou republiku a Slovensko. Jedná se zejména o přístroje pro měření teploty, tlaku, hladiny, koncentrace a průtoku. Nabídka zahrnuje původní sortiment francouzsko-švýcarské firmy Bourdon-Haenni a dánské firmy Kamstrup. Přístroje naleznou uplatnění v širokém spektru průmyslových oborů, jako jsou energetika, automobilový a drážní průmysl, potravinářství a mnoho dalších. Rádi poradíme, jaký produkt je pro Vaši aplikaci vhodný. Rádi přijedeme, produkt vyzkoušíme nebo zapůjčíme. Součástí dodávaných přístrojů je naše plná technická podpora.

Membránové oddělovače BOURDON

Membránové oddělovače zamezí vniknutí média do ústrojí měřicího přístroje.
V naší nabídce naleznete celonerezové manometry Bourdon s mebránovými oddělovačemi dle vlastního výběru a špičkové snímače tlaku Baumer s vnější oddělovací mebránou.
Kontaktujte nás a společně vybereme správný membránový oddělovač pro Vaši aplikaci.

CIP - řešení pro čištění a dezinfekci potrubí a nádrží

Udržovat technologii v naprosté hygienické čistotě je prioritou pro každý potravinářský provoz. Veškerá vedení a trubky se musí proplachovat čistícím médiem, aby se odstranily bakterie a usazeniny. Pro technologii čištění se zažil termín CIP, z angického Cleaning-in-Place neboli čištění na místě. Pro řízení CIP procesu je důležitá informace o koncentraci čistících roztoků, která se zjišťuje pomocí měření vodivosti a teploty. Naše přístroje obsahují velmi rychlá teplotní čidla, která v konečném důsledku umožní šetřit roztoky během separace jednotlivých fází čistícího procesu. Přístroje CombiLyz šetří životní prostředí a Vaše finance.