Zastoupení firmy Baumer - Váš partner pro měření tlaku, teploty, hladiny, koncentrace a průtoku

Jsme výhradními zástupci firmy Baumer v oboru procesní instrumentace pro Českou republiku a Slovensko. Jedná se zejména o přístroje pro měření teploty, tlaku, hladiny, koncentrace a průtoku. Nabídka zahrnuje původní sortiment francouzsko-švýcarské firmy Bourdon-Haenni a dánské firmy Kamstrup. Přístroje naleznou uplatnění v širokém spektru průmyslových oborů, jako jsou energetika, automobilový a drážní průmysl, potravinářství a mnoho dalších. Rádi poradíme, jaký produkt je pro Vaši aplikaci vhodný. Rádi přijedeme, produkt vyzkoušíme nebo zapůjčíme. Součástí dodávaných přístrojů je naše plná technická podpora a asistence při uvádění do provozu.

Teplotní čidla pro průmyslové aplikace

chevron_right

Teplotní čidla Pt100 / Pt1000 pro široké spektrum průmyslových aplikací. Provedení z nerezové oceli pro montáž do jímky nebo pro přímou montáž do procesu. Verze s ATEX certifikací nebo varianty s integrovaným převodníkem na proudovou smyčku 4...20 mA.

Teplotní čidla pro hygienické aplikace

chevron_right

Teplotní čidla Pt100 / Pt1000 splňující standardy 3A, EHEDG a FDA pro farmaceutický, potravinářský a nápojový průmysl. Snímače vyvinuté na základě dlouhodobé spolupráce dánského výrobního závodu firmy Baumer s potravinářskými firmami.

Převodníky teploty do hlavice

chevron_right

Převodníky signálů z čidel teploty na signál proudové smyčky 4...20 mA pro montáž do hlavice teploměrů. Široké spektrum podporovaných odporových teplotních čidel a termočlánků. Volitelně verze pro montáž do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Průmyslové snímače tlaku

chevron_right

Snímače tlaku různých principů, rozsahů, procesních připojení a elektrických výstupů pokrývající široké spektrum průmyslových aplikací. Provedení s oddělovacími membránami, celosvařované verze, varianty pro hydraulické nebo pneumatické systémy.

Snímače tlaku pro hygienické aplikace

chevron_right

Snímače a převodníky tlaku splňující standardy 3A, EHEDG a FDA pro farmaceutický, potravinářský a nápojový průmysl. Snímače vyvinuté na základě úzké dlouhodobé spolupráce dánského výrobního závodu firmy Baumer s potravinářskými firmami.

Snímač tlaku pro drážní aplikace

chevron_right

Snímače tlaku splňující normu EN 50155 vyvinuté na základě zákaznické specifikace pro drážní aplikace, například pro měření tlaku v pneumatických systémech pantografů, měření v brzdných systémech nebo klimatizačních jednotkách drážních vozidel.

Limitní hladinové spínače

chevron_right

Hladinové spínače pro spolehlivou detekci hladiny kapalných, viskózních nebo sypkých materiálů v zásobnících, nádržích a potrubích. Odolnost proti ulpívání nečistot, past nebo pěny. Provedení pro průmyslové nebo hygienické aplikace.

Potenciometrické hladinoměry

chevron_right

Snímače pro spojité měření hladiny v potravinářských aplikacích. Potenciometrický princip měření vhodný pro aplikace s hustými, kašovitými nebo lepkavými médii jako je těsto, masové směsi, tvaroh atd., kde systémy založené na jiných principech selhávají.

Čidla rychlosti proudění

chevron_right

Čidla rychlosti proudění pro média na vodní bázi pro průmyslové nebo hygienické aplikace. Logický nebo spojitý analogový výstup. Kalorimetrický princip měření s technologií zajišťující vysokou teplotní odolnost a umožňující montáž čidla v libovolné poloze.

Indukční snímače vodivosti

chevron_right

Indukční snímače vodivosti pro sledování koncentrace čistících roztoků a separaci fází u procesů automatického čištění na místě (CIP) v nápojovém průmyslu. Snímače jsou navrženy s ohledem na rychlou odezvu a dodržení vysokých hygienických standardů.

Magneticko-indukční průtokoměry

chevron_right

Magneticko-indukční průtokoměry je možné použít pro všechny vodivé kapaliny jako jsou voda, kyseliny, louhy a mnoho dalších. Nabízíme průtokoměry v hygienickém provedení pro potravinářské aplikace a v průmyslovém provedení pro použití dalších oborech.

Příslušenství

chevron_right

Široké spektrum příslušenství zahrnující šroubení, jímky, procesní adaptéry, návarky, redukce, těsnění, jiskrově bezpečné oddělovací bariéry, zdroje, kabely a programátory pro použití s procesní instrumentací Baumer a mechanickými přístroji Bourdon.