Knick ProLine P22400

SIL3 galvanický oddělovač signálů 0-20 a 4-20 mA

 • Splňuje úroveň integrity bezpečnosti SIL3 dle EN 61508
 • Střední doba mezi poruchami MTBF 965 let
 • Možnost napájení z aktivní proudové smyčky na straně čidla nebo na straně vstupu řídicího systému (vstup PLC s napájením)
 • Chyba přenosu < 0,08 %
 • Zkušební napětí 5,4 kV
 • Bezpečná (dvojitá) izolace dle EN 61140 až do 600 Vac/dc
 • Doba záruky 5 let

Knick BasicLine BL541

Galvanický oddělovač proudové smyčky 4-20mA

 • Modul pro galvanické oddělení proudových signálů 0...20 mA nebo 4...20 mA
 • Napájení ze vstupního signálu, úbytek cca 1,7 V při 20 mA
 • Chyba přenosu < 0,2 %
 • Zkušební napětí 1,5 kV~
 • Bezpečná (dvojitá) izolace dle EN 61140 až do 300 Vac/dc
 • Jednokanálový nebo dvoukanálový modul na DIN lištu, šířka jen 6 mm
 • Doba záruky 3 roky

Knick IsoTrans A20400

Pasivní galvanický oddělovač 0-20mA a 4-20mA

 • Modul pro galvanické oddělení proudových signálů 0...20 mA nebo 4...20 mA
 • Napájení ze vstupního signálu, úbytek cca 1,7 V při 20 mA (s ochranou vlivu zátěže úbytek cca 1,5 V při 20 mA)
 • Chyba přenosu < 0,1 %
 • Zkušební napětí 2,5 kV~
 • Bezpečná (dvojitá) izolace dle EN 61140 až do 300 Vac/dc
 • Volitelně s ochranou vlivu zátěže Loadstop® (brání zpětnému působení poruchy výstupní smyčky na vstup)
 • Jednokanálový nebo dvoukanálový modul na DIN lištu, šířka jen 6 mm
 • Doba záruky 5 let

Knick IsoTrans 37

Jiskrově bezpečný galvanický oddělovač

 • Modul pro galvanické oddělení proudových signálů 0...20 mA nebo 4...20 mA
 • Napájení ze vstupního signálu
 • Chyba přenosu < 0,2 %
 • ATEX certifikace - II (1) G [EEx ia] IIC
 • Aktivní smyčka na vstupu modulu, výstup do Ex prostředí - typicky pro ventil nebo indikátor umístěný v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Varianta 36 A7 s aktivním vstupem z Ex prostředí se již nedodává
 • Zkušební napětí 4.4 kV~, volitelně 10 kV~
 • Pracovní napětí dle EN 61010-1 až do 3.6 kV~
 • Bezpečná (dvojitá) izolace dle EN 61140 až do 600 Vac/dc
 • Přenos signálů HART
 • Montáž na DIN lištu, šířka 22.5 mm
 • Doba záruky 5 let

Knick IsoTrans B48 K1

Oddělovač napájený ze smyčky 0/4-20 mA

 • Galvanické oddělení standardních signálů 0/4…20 mA
 • Napájení ze vstupního signálu
 • Chyba přenosu < 0,1 %
 • Úbytek napětí cca 2,7 V při 20 mA
 • Montáž na DIN lištu
 • Šířka modulu 6 mm 
 • Doba záruky 5 let

Knick IsoTrans A47

Oddělovací modul 0-20mA a 4-20mA

 • Galvanické oddělení standardních signálů 0/4…20 mA
 • Napájení ze vstupního signálu
 • Jedno- , dvou- a čtyřkanálové provedení
 • Chyba přenosu < 0,1 %
 • Montáž na DIN lištu
 • Zkušební napětí 1,5 kV ~ vstup proti výstupu u každého kanálu, 2,3 kV ~ kanály navzájem
 • Volitelné vybavení 506 se zvýšeným zkušebním napětím 4 kV ~ vstup proti výstupu u každého kanálu, 2,3 kV ~ kanály navzájem
 • Již se nevyrábí - přímou náhradou je nová generace Knick ProLine P22400