Baumer LBFS

Hladinový spínač pro průmyslové a hygienické aplikace

Cena od 3.025,- Kč

 • Spolehlivá detekce hladiny v potrubích, tancích, nádržích a zásobnících
 • Hladinový snímač, snímač zaplavení, snímač přetečení
 • Ochrana čerpadel proti běhu naprázdno a mnoho dalších aplikací
 • Moderní náhrada vibračních vidliček
 • Vhodné pro kapalná, lepivá viskózní i sypká media
 • Snímač využívá inovační metodu impedanční spektroskopie (více informací v katalogovém listu)
 • Snímači nevadí ulpívání nečistot, past nebo pěny
 • Smáčené části z nerezu a chemicky i abrazivně odolného plastu PEEK
 • Teplota média - 40°C až 115 °C
 • Možnost nastavení pomocí programátoru FlexProgrammer 9701
 • Volitelně certifikace ATEX II 1D Ex ta IIIC T100 °C Da
                                       ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T5
                                       ATEX II 3G Ex nA IIC T4/T5

Baumer LBFI

Průmyslový limitní hladinový spínač s místním nastavením

 • Spolehlivá detekce hladiny v potrubích, tancích, nádržích a zásobnících
 • Sonda detekce výšky hladiny, sonda zaplavení, sonda přetečení
 • Ochrana čerpadel proti běhu naprázdno a mnoho dalších aplikací
 • Moderní náhrada vibračních vidliček
 • Vlastnosti stejné jako u oblíbených snímačů Baumer CleverLevel LBFS
 • Nově dva výstupy, které lze nastavit na rozpoznávaní různých médií
 • Nově nastavení přímo na snímači nebo pomocí zkratování přívodních vodičů
 • Nově zatížení výstupu až 100 mA
 • Nově komunikace IO link
 • Volitelně certifikace ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga
                                       ATEX II 1D Ex ta IIIC T100 °C Da
                                       ATEX II 3G Ex nA IIC T4 Gc

Baumer LBFH

Hygienický limitní hladinový spínač s místním nastavením

 • Spolehlivá detekce hladiny v potrubích, tancích, nádržích a zásobnících
 • Hladinové čidlo, čidlo zaplavení, čidlo přetečení
 • Moderní náhrada vibračních vidliček
 • Vlastnosti stejné jako u oblíbených snímačů Baumer CleverLevel LBFS
 • Nově dva výstupy, které lze nastavit na rozpoznávaní různých médií
 • Nově nastavení přímo na snímači nebo pomocí zkratování přívodních vodičů
 • Nově zatížení výstupu až 100 mA
 • Nově komunikace IO link
 • SIP/CIP kompatibilní, splňuje požadavky 3-A a FDA, EHEDG certifikace
 • Volitelně certifikace ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga
                                       ATEX II 1D Ex ta IIIC T100 °C Da
                                       ATEX II 3G Ex nA IIC T4 Gc

Baumer PL20S

Univerzální bodový hladinový spínač s adaptivní mezí

 • Adaptivní spínací mez, vhodná pro kapalná, viskózní i sypká média
 • Jeden snímač pro všechny média bez nutnosti přeprogramování spínací meze
 • Dva nastavitelné spínací výstupy
 • Možnost analogového výstupu
 • 360° vícebarevná LED indikace
 • Komunikace IO-Link

Baumer PL20H

Hladinový spínač s adaptivní mezí pro potravinářství

 • Adaptivní spínací mez, vhodná pro kapalná, viskózní i sypká média
 • Jeden snímač pro všechny média bez nutnosti přeprogramování spínací meze
 • Dva nastavitelné spínací výstupy
 • Možnost analogového výstupu
 • Splňuje standardy 3-A, FDA a EHEDG
 • 360° vícebarevná LED indikace
 • Komunikace IO-Link

Baumer LFFS

Moderní náhrada vibračních vidliček

 • Ověřený snímač pro detekci hladiny v potrubích, tancích, nádržích a zásobnících
 • Čidlo zaplavení, sonda přetečení, moderní náhrada vibračních vidliček
 • Ochrana čerpadel proti běhu naprázdno a mnoho dalších aplikací
 • Vhodné pro kapalná, lepivá viskózní i sypká media
 • Splňuje standardy 3-A, FDA a EHEDG
 • Snímač využívá inovační metodu impedanční spektroskopie (více informací v datovém listu)
 • Snímači nevadí ulpívání nečistot, past nebo pěny
 • Smáčené části z nerezu a odolného plastu PEEK
 • Teplota média - 40°C až 200 °C
 • Možnost nastavení pomocí programátoru FlexProgrammer 9701
 • Volitelně certifikace ATEX II 1D Ex tD A20 IP67 T100 °C
                                       ATEX II 1G Ex ia IIC T5
                                       ATEX II 3G Ex nA IIC T5

Baumer LBFS Hanging (závěsná verze)

Závěsný hladinový spínač

 • Určený pro detekci hladiny v silech a zásobnících
 • Vhodné pro všechny typy sypkých materiálů
 • Provedení z nerezové oceli 1.4404 (AISI 316L) u a velmi odolného plastu PEEK
 • Teplota okolí -40 ... 85°C
 • Třída krytí IP68
 • Volitelně certifikace ATEX II 1D Ex ta IIIC T100 °C Da
                                       ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T5
                                       ATEX II 3G Ex nA IIC T4/T5

Baumer PAD20H

Snímač bublin k detekci bublin v kapalině

 • Detekce vzduchových a plynových bublin v kapalinách a viskózních mediích s dialektickou konstantou DC > 1.5 (tedy téměř všech v průmyslu běžně používaných médiích)
 • Nejedná se o ultrazvukovou ani optickou metodu, funguje na široké spektrum médií a to nejen v potravinářském průmyslu  
 • Vhodný rovněž pro detekci bublinek CO2
 • Držitel ocenění Dairy Technology Award
 • Splňuje standardy 3-A, FDA a EHEDG
 • 360° vícebarevná LED indikace
 • Komunikace IO-Link
 • Příkladem aplikace je výroba ovocného jogurtu. Při přečerpávání ovocné směsi ze zásobníku lze předejít nasátí vzduchu, ale zároveň vyčerpat zásobník až do dna. Čerpání se přeruší v přesně ten správný moment. Je tak možné zamezit plýtvání a využít celý obsah zásobníku

Baumer PAD20S

Senzor bublin pro detekci bublinek

 • Detekuje velké i malé vzduchové nebo jiné plynné bublinky
 • Nejedná se o ultrazvukovou ani optickou metodu, vhodné pro všechny kapalná nebo viskózní média s dialektickou konstantou větší než 1,5 (téměř všechny v praxi používaná média)
 • Dva nastavitelné spínací body - zohledňují velikost a počet bublinek
 • Komunikace IO-Link
 • Příkladem aplikace přečerpávání ovocné směsi ze zásobníku lze pomocí včasné detekce bublin předejít nasátí vzduchu, ale zároveň vyčerpat zásobník až do dna. Čerpání se přeruší v přesně ten správný moment. Je tak možné zamezit plýtvání a využít celý obsah zásobníku.
 • Monitoring topných a chladicích okruhů, ochrana čerpadel, zajištění kvality produktů - včasná detekce vzduchových a plynových může zvýšit celkovou efektivitu průmyslových procesů.

Baumer PL240

Kapacitní snímač hladiny

 • Bezkontaktní detekce kapalin na bázi vody
 • Pro stěny kontejnerů z plastu nebo skla do 0,5 až 6 mm
 • Kompenzace pěny a viskózních médii
 • Vzduchová mezera až 1 mm mezi stěnou nádrže a senzorem
 • Vysoká odolnost proti vlhkosti