PDC

Vazební kondenzátory pro měření částečných výbojů

 • Jmenovité napětí 12/17.5 kVrms
 • Vestavěný kvadrupól s referenčním napěťovým výstupem
 • Vestavěná ochrana proti přepětí

FAS

Optický akcelerometr pro měření chvění čel vinutí

 • Citlivost výstupu výchylky - 10 mV/μm
 • Výborná elektrická izolace (více než 65 kV rms)
 • Dvojitý výstup - zrychlení a výchylka
 • Citlivost výstupu zrychlení 100 mV/g

ASC

Snímače magnetického toku rotoru

 • Snímač je tvořen hledací cívkou, která detekuje průchod každé cívky rot. vinutí
 • Každý snímač je vyráběn individuálně dle konstrukce generátoru
 • Velký teplotní operační rozsah

EMPDC

Slídový vazební kondenzátor pro měření částečných výbojů

 • Jmenovité napětí (mezi fázemi) 16 kVrms
 • Slídový epoxid
 • Kapacita 80 pF
 • Použití pro hydro a turbogenerátory a velké průmyslové motory