MMS 3000

Systém převodníků pro střežení chodu rotačních strojů

 • Robustní hliníková skříňka IP65
 • Montáž přímo ke stroji
 • Dva měřící kanály
 • Napájení 24 VDC

iT100

Převodník vibrací pro piezo snímače

 • Převodník pro IEPE akcelerometry a snímače rychlosti
 • Měřící a frekvenční rozsah je volitelný při objednání
 • 1 výstup 4...20 mA
 • Napájení 24VDC, max. 3 W

AMS3110

Převodník pro monitorování rotorových vibrací

 • Dvoukanálový monitor pro snímače na principu vířivých proudů
 • Vhodné snímače: PR6422, PR6423, PR6424, PR6425
 • Měřící rozsah: dráha vibrací (jednotlivé kanály nebo vektor Smax)
 • Dva galvanicky oddělené proudové výstupy 0/4...20 mA

  AMS3120

  Převodník vibrací pro elektrodynamické snímače

  • Dvoukanálový monitor vibrací pro elektrodynamické snímače
  • Vhodné snímače: PR9268
  • Měřící rozsah: rychlost nebo dráha vibrací
  • Dva galvanicky oddělené proudové výstupy 0/4...20mA

   AMS3125

   Převodník vibrací pro piezo snímače

   • Dvoukanálový monitor vibrací pro IEPE piezo snímače
   • Měřící rozsah: zrychlení nebo rychlost vibrací (s akcelerometrem)
   • Měřící rozsah: rychlost nebo dráha vibrací (se snímačem rychlosti)
   • Dva galvanicky oddělené proudové výstupy 0/4...20 mA

    AMS3210

    Převodník pro monitorování posuvů

    • Dvoukanálový monitor posuvů pro snímače na principu vířivých proudů
    • Pro snímače (rozsah): PR6423 (2 mm), PR6424 (4 mm), PR6426 (8 mm)
    • Měření delších rozsahů dvěma snímači, "kužel" nebo "tandem"
    • Dva galvanicky oddělené proudové výstupy 0/4...20 mA

    AMS3311

    Převodník pro monitorování otáček

    • Monitor otáček a fázové značky
    • Vhodné snímače: PR6422, PR6423, PR6424, PR6425, PR6426
    • Monitorování otáček jedním nebo dvěma snímači 
    • Druhý kanál lze použít pro generování pulsu fázové značky

    AMS3910

    Konfigurační a servisní software pro AMS3000

    • Zobrazení měřených a stavových veličin
    • Prohlížení a změny konfigurace
    • Různá přístupová práva
    • Ochrana heslem na úrovni SW v PC