Partlow DataVU 8

Registrační přístroj

 • 3 až 18 volně konfigurovatelných univerzálních vstupů s galvanickým oddělením
 • Volitelně až 24 externích vstupů,24 binárních vstupů a 7 reléových výstupů
 • Barevný TFT displej o velikosti 5.5˝
 • Webový server, protokoly šarží, volitelně matematické funkce
 • Jednoduché ovládání otočným ovladačem
 • Software pro nastavování, komunikaci a vyhodnocení dat
 • Menu přístroje v českém jazyce
 • Nabízíme naši plnou technickou podporu při uvádění do provozu

Partlow DataVU 6-1

Digitální bezpapírový zapisovač

 • Až 6 konfigurovatelných univerzálních vstupů s galvanickým oddělením, 12 binárních vstupů, dalších 12 binárních vstupů/výstupů, dva analogové výstupy a jedno relé
 • Volitelně dalších 24 externích analogových a 24 binárních vstupů po komunikaci
 • Intuitivní ovládání dotykovým displejem (TFT 640x480, 65536 barev)
 • Až šest zákaznických procesních stránek
 • Webový server, protokoly šarží, matematické funkce
 • Software pro nastavování, komunikaci a vyhodnocení dat
 • Menu přístroje v českém jazyce
 • Nabízíme naši plnou technickou podporu při uvádění do provozu

Přenosný zapisovač

Registrační přístroj DataVU v přenosném krytu

 • Výborný prostředek pro diagnostická a kontrolní měření
 • Až 18 volně konfigurovatelných vstupů pro přímé připojení termočlánků, odporových teploměrů, napěťových, proudových a binárních signálů
 • Software pro snadné vyhodnocení naměřených dat a tisk reportů
 • Zaznamenaná date nezle měnit (falšovat), jedná se o prokazatelný záznam
 • Napájení 110...230 Vac nebo volitelně 24 Vac/dc