FG 120C

Signální generátor a tester systémů MMS

  • Kompaktní přístroj napájený a ovládaný z PC
  • Pokrývá základní rozsahy simulace signálů ze snímačů vibrací, otáček a posuvů používaných v systémech epro
  • Výroba Profess v období let 2002 až 2008.

FG 220

Signální generátor a tester systémů MMS

  • Kompaktní přístroj napájený a ovládaný z PC
  • Pokrývá základní rozsahy simulace signálů ze snímačů vibrací, otáček a posuvů a proudové smyčky 0...20 mA
  • Výroba Profess v období let 2008 až 2016