Piezo snímače vibrací

Piezo snímače vibrací

Špičkové piezoelektrické snímače americké firmy Wilcoxon pro různé typy aplikací (do prostředí s nebezpečím výbuchu, nízkofrekvenční snímače, vysokoteplotní snímače). Na vybrané modely se vztahuje doživotní záruka.

Bezdotykové snímače

Bezdotykové snímače

Bezdotykové snímače na principu vířivých proudů měří vzdálenost čela snímače od kovového objektu. Jsou vhodné k měření polohy i vibrací rotujících částí strojů. Měřicí řetězec se skládá ze snímače, kabelu a konvertoru. Celý řetězec je společně kalibrován.

Induktivní snímače vibrací

Induktivní snímače vibrací

Osvědčené seismické snímače absolutních vibrací. Tím, že produkují rychlostní signál v požadovaném kmitočtovém pásmu, odpadá řada problémů s napájením, filtrací a integrací, které se mohou vyskytnout při použití piezo snímačů.

Snímače posuvu

Snímače posuvu

Snímače pro přesné určení vzdálenosti objektů dotykem, vhodné například pro měření absolutních posuvů. Snímače mají robustní kovový kryt a chráničku kabelu, díky čemuž odolají náročným podmínkám v provozu.

Snímače otáček

Snímače otáček

Bezkontaktní snímače otáček na principu Hallových sond nebo vířivých proudů poskytují spolehlivou informaci o aktuální rychlosti stroje. Snímače je možné umístit přímo do ložiskového stojanu nebo pomocí držáků vedle měřicího ozubeného kola.

Snímače pro vodní turbíny

Snímače pro vodní turbíny

Dodáváme vysoce kvalitní snímače švýcarské firmy McMonitoring, vhodné pro měření vibrací vodních turbín - snímače odolávající vysokým tlakům a kavitaci, snímače vzduchové mezery, nízkofrekvenční snímače s vysokou citlivostí.

Instrumentace pro generátory

Instrumentace pro generátory

Snímače pro sledování stavu izolace generátorů. Pro detekci částečných výbojů slouží vazební nebo slídové kondenzátory. Pro měření chvění čel vinutí jsou nejvhodnější speciální optické akcelerometry. Dodáváme také sondy magnetického toku rotoru.

Archiv starších snímačů

Archiv starších snímačů

Archiv starších nebo již nevyráběných snímačů a měřicích řetězců. Některé jsou stále k dispozici jako náhradní díly, u jiných je třeba zvolit náhradu z aktuálně vyráběných produktů.