Magnetické snímače otáček

Magnetické snímače otáček Klaschka

 • Pulzní senzory pro měření otáček na ozubecných kolech
 • Magnetické senzory s vychýleným Hallovým snímačem
  - spínací frekvecne 0 Hz až 12 kHz 
 • Magnetické dynamické senzory s Hallovým snímačem
  - spínací frekvecne 1 Hz až 20 kHz (neměří od nulových otáček)
 • Magnetorezistivní senzory
  - spínací frekvecne 0 Hz až 10 kHz
 • Uplatnění v širokém spektru průmyslových aplikací

Indukční snímače otáček

Indukční snímače otáček Klaschka

 • Indukčních princip měření
 • Reagují na železné materiály, které procházejí v těsné blízkosti čelní plochy snímače
 • Spínací frekvecne až 20 kHz
 • Vhodné pro měření otáček na ozubecných kolech
 • Lze použít jako bezkontaktní snímač přiblížení
 • Uplatnění v širokém spektru průmyslových aplikací