REVO PN

Vícezónový tyristorový výkonový spínač s komunikací pro PLC

 • Ideální jednotka pro případy, kdy je nutné regulovat a optimalizovat topný výkon topných těles nebo výkon infrazářičů ve více zónách
 • Až 24 zón po max. 25 A (pro větší proudy je určena jednotka Revo PC)
 • Vhodné pro všechny v průmyslu běžné odporové zátěže s konstantním odporem včetně dlouhovlnných, středovlnných a krátkovlnných infrazářičů
 • Kompaktní provedení - výrazná úspora místa a redukce kabeláže
 • Velmi plynulá regulace - metoda spínání jednou periodou nebo polovinou periody
 • Algoritmus optimalizace spínání jednotlivých zón pro vyhlazení odebíraného výkonu
 • Účiník blízký hodnotě 1, optimalizace odběru šetří náklady za energie
 • Integrovaný pojistkový držák s pojistkami
 • Integrovaný proudový transformátor pro monitorování topného proudu a funkce diagnostiky zátěže
 • Alarmové reléové výstupy, čtyři binární vstupy
 • OLED displej a tlačítka na čelním panelu pro snadné nastavení
 • Přední micro USB port pro konfiguraci a diagnostiku pomocí PC (program v ceně zařízení)
 • Volitelně výkonová zpětná vazba pro eliminaci fluktuace napětí v napájecí síti
 • Zapisování a čtení procesních hodnot pomocí sběrnic Modbus TCP,  Modbus RTU, Profibus DP nebo Profinet
 • Snadná integrace do Siemens PLC řady 1200 a 1500
 • Knihovny pro TIA Portal 16 nebo vyšší, Siemens CPU 1200 nebo 1500 (zašleme na vyžádání)

REVO PC

Jednotka synchronizace spínání výkonových spínačů

 • Centrální řízení a optimalizace spínání až 24 výkonových tyristorových spínacích jednotek REVO S
  - pro až 24 jednofázových zátěží (s využitím 24 jednotek REVO S)
  - pro až 8 třífázových zátěží (s využitím 24 jednotek REVO S)
  - pro až 8 třífázových zátěží bez vyvedené nuly (s využitím 16 jednotek REVO S a 8 proudových transformátorů)
 • Výběr tyristorových spínačů dle požadovaného výkonu s jmenovitými proudy od 30A až do 800A
 • Jedná se o ideální jednotku v případech, kdy je nutné řídit a optimalizovat výkon. Její optimalizační algoritmus podobně jako dirigent orchestru rozděluje požadovaný výkon jednotlivých zón a zároveň udržuje celkový výkon odebíraný na lince co nejkonstantnější.
 • Výkon přiváděný do sítě bez synchronizace připomíná rozbouřenou řeku. REVO PC rozděluje požadovaný výkon jednotlivých zón, čímž udržuje konstantní výkon bez neustálých výkonových špiček.
 • Minimalizace namáhání všech elektronických komponent, prodlužuje se životnost vodičů a snižuje se pravděpodobnost odstávek strojů.
 • OLED displej a tlačítka na čelním panelu pro snadné nastavení
 • Přední micro USB port pro konfiguraci a diagnostiku pomocí PC (program v ceně zařízení)
 • Zapisování a čtení procesních hodnot pomocí sběrnic Modbus TCP,  Modbus RTU, Profibus DP nebo Profinet
 • Snadná integrace do Siemens PLC řady 1200 a 1500
 • Knihovny pro TIA Portal 16 nebo vyšší, Siemens CPU 1200 nebo 1500 (zašleme na vyžádání)

REVO RT3

Třízónový PID regulátor s integrovaným SSR výkonovým spínačem

 • Integrace teplotního regulátoru a výkonového spínače v jednom kompaktním přístroji
 • Vhodný pro plastikářské stroje, extrudery, horké vtoky, balicí linky, ohřev a vysoušení infrazářiči, vícezónové pece a mnoho dalších aplikací
 • Nezávislá regulace výkonu do tří elektrických topných těles pomocí metody spínání dávkou pulsů
 • Tři nezávislé PID regulační smyčky pro topení nebo topení/chlazení s funkcí Auto Tuning pro snadné naladění regulačních parametrů
 • Funkce Soft Start pro postupný rozběh a funkce Enable to start pro například start extruderu při dosažení požadovaných teplot
 • Tři universální vstupy pro signály 0-1V, 0-5V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA, 0-60mV,  termočlánky K, S, R, J, T, E, N nebo B
 • Jmenovitý proud 35, 50, 75 nebo 90 A na kanál
 • Maximální napětí 480V nebo 600V.
 • Integrovaný pojistkový držák s rychlými pojistkami
 • Volitelně integrovaný proudový transformátor pro monitorování topného proudu a funkce diagnostiky zátěže
 • Čelní LED pro snadnou diagnostiku
 • Přední micro USB port pro snadnou konfiguraci a diagnostiku pomocí PC (program v ceně zařízení)
 • Pět nastavitelných reléových výstupů pro alarmy nebo funkce chlazení
 • Změna parametrů a čtení procesních dat pomocí sběrnice Modbus RTU
 • Volitelně komunikační modul Modbus TCP, ProfiNet IO, ProfiBus DP nebo Ethernet IP pro až 8 jednotek REVO RT3 nebo REVO RT2

REVO RT2

Dvouzónový PID regulátor teploty s integrovaným SSR relé

 • Integrace teplotního regulátoru a výkonového spínače v jednom kompaktním přístroji
 • Vhodný pro plastikářské stroje, extrudery, horké vtoky, balicí linky, ohřev a vysoušení infrazářiči, vícezónové pece a mnoho dalších aplikací
 • Nezávislá regulace výkonu do dvou elektrických topných těles pomocí metody spínání dávkou pulsů
 • Dvě nezávislé PID regulační smyčky pro topení nebo topení/chlazení s funkcí Auto Tuning pro snadné naladění regulačních parametrů
 • Funkce Soft Start pro postupný rozběh a funkce Enable to start pro například start extruderu při dosažení požadovaných teplot
 • Tři universální vstupy pro signály 0-1V, 0-5V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA, 0-60mV,  termočlánky K, S, R, J, T, E, N nebo B (dva vstupy jsou určeny pro regulaci, třetí vstup může být čten a dále vyhodnocován - např. signál snímače tlaku taveniny atd.)
 • Jmenovitý proud 35, 50, 75 nebo 90 A na kanál
 • Maximální napětí 480V nebo 600V.
 • Integrovaný pojistkový držák s rychlými pojistkami
 • Volitelně integrovaný proudový transformátor pro monitorování topného proudu a funkce diagnostiky zátěže
 • Čelní LED pro snadnou diagnostiku
 • Přední micro USB port pro snadnou konfiguraci a diagnostiku pomocí PC (program v ceně zařízení)
 • Pět nastavitelných reléových výstupů pro alarmy nebo funkce chlazení
 • Změna parametrů a čtení procesních dat pomocí sběrnice Modbus RTU
 • Volitelně komunikační modul Modbus TCP, ProfiNet IO, ProfiBus DP nebo Ethernet IP pro až 8 jednotek REVO RT3 nebo REVO RT2

REVO PB

Třízónový výkonový spínač s algoritmem optimalizace výkonu

 • Ideální jednotka pro případy, kdy je nutné regulovat a optimalizovat topný výkon topných těles nebo výkon infrazářičů ve více zónách
 • Vhodné pro všechny v průmyslu běžné odporové zátěže s konstantním odporem včetně dlouhovlnných, středovlnných a krátkovlnných infrazářičů
 • Pro tři zóny, zatížitelnost každé zóny 35, 50, 75 nebo až 90A
 • Kompaktní provedení - výrazná úspora místa a redukce kabeláže
 • Velmi plynulá regulace - metoda spínání jednou periodou nebo polovinou periody
 • Algoritmus optimalizace spínání jednotlivých zón pro vyhlazení odebíraného výkonu
 • Účiník blízký hodnotě 1, optimalizace odběru šetří náklady za energie
 • Integrovaný pojistkový držák s pojistkami
 • Integrovaný proudový transformátor pro monitorování topného proudu a funkce diagnostiky zátěže
 • Alarmové reléové výstupy, binární vstup
 • OLED displej a tlačítka na čelním panelu pro snadné nastavení
 • Přední micro USB port pro konfiguraci a diagnostiku pomocí PC (program v ceně zařízení)
 • Volitelně výkonová zpětná vazba pro eliminaci fluktuace napětí v napájecí síti
 • Komunikace RS485 s protokolem Modbus RTU
 • Volitelně komunikační modul Modbus TCP, ProfiNet IO, ProfiBus DP nebo Ethernet IP pro až 8 jednotek

REVO TH

Regulátor výkonu s třemi kanály

 • Třkanálový modul, zatížitelnost každé zóny 35, 50, 75 nebo až 90A
 • Vhodný pro všechny odporové zátěže včetně zátěží s proměnlivým odporem, topné elementy z karbidu křemíku SiC, zátěže s malým odporem za studena na bázi MoSi2 - například Kanthal Super, zátěže připojené přes transformátor, krátkovlnné infrazářiče, UV lampy a mnoho dalších v průmyslu běžně používaných topných těles
 • Kompaktní provedení - výrazná úspora místa a redukce kabeláže
 • Spínací režimy dávkou pulsů, jednotlivými periodami, půlperiodami nebo fázové řízení
 • Proudová, napěťová, nebo výkonová zpětná vazba
 • Integrovaný pojistkový držák s rychlými pojistkami
 • Integrovaný proudový transformátor pro monitorování topného proudu a funkce diagnostiky zátěže v samostatně pro každou zónu
 • Funkce omezení topného proudu
 • Čelní LED pro snadnou diagnostiku
 • Přední micro USB port pro snadnou konfiguraci a diagnostiku pomocí PC (program v ceně zařízení)
 • Dva programovatelné analogové vstupy
 • Dva programovatelné digitální vstupy
 • Programovatelný reléový alarmový výstup
 • Komunikace Modbus RTU po lince RS485
 • Volitelně komunikační modul Modbus TCP, ProfiNet IO, ProfiBus DP nebo Ethernet IP pro až 8 jednotek

REVO SX

Vícezónové SSR polovodičové relé s jištěním

 • Vícezónové SSR polovodičové relé se spínáním v nule
 • Tři varianty provedení 
  - 4 zóny 3,5 A
  - 3 zóny 4,5 A
  - 2 zóny 7 A
 • Integrovaný pojistkový držák s rychlou pojistkou
 • Optimálně navržený chladič
 • Maximální napětí 240V nebo 480V AC
 • Galvanicky izolovaný vstup
 • Vstup 4 až 30Vdc, 5mA (ON >4Vdc OFF <1Vdc)
 • LED pro indikaci stavu On Off
 • LED pro indikaci poruchy pojistky
 • Kompaktní rozměry: šířka 36 mm (42 mm verze pro 480V), hloubka: 86 mm, výška: 121 mm
 • Montáž na DIN lištu nebo uchycení šrouby na panel
 • Vhodné pro aplikace s mnoha zónami a nízkým výkonem, jako je tvarování za tepla, vyfukování, horké vtoky a mnoho dalších