REVO M 1PH

Regulátory výkonu jednofázových topných těles

 • Jednofázový modul, proud 35 A až 700 A, napětí 480 nebo 600 VAC
 • Režimy spínání volitelně dávkou pulsů (Burst Firing BF), spínání jednotlivých period (Single Cycle SC) nebo fázové řízení (Phase Angle PA)
 • Řídicí vstup RS485, 0..10V, 4..20mA nebo potenciometr
 • Kompaktní rozměry, zabudovaná pojistka a trafo proudu
 • Proudová, napěťová nebo výkonová zpětná vazba (vhodné pro topné elementy z karbidu křemíku SiC)
 • Dvouřádkový displej a tlačítka pro kompletní nastavení z čelního panelu
 • USB/TTL a RS 485 port pro nastavení pomocí software Relay Configurator na PC

REVO M 2PH

Tyrystorové spínací jednotky pro plynulou regulaci

 • Dvoufázový modul, proud 30 A až 700 A, napětí 480 nebo 600 VAC
 • Režim spínání dávkou pulsů (Burst Firing BF)
 • Řídicí vstup RS485, 0..10V, 4..20mA nebo potenciometr
 • Kompaktní rozměry, zabudovaná pojistka a trafo proudu
 • Vhodné pro všechny druhy odporových a indukčních zátěží včetně transformátorů
 • Dvouřádkový displej a tlačítka pro kompletní nastavení z čelního panelu
 • USB/TTL a RS 485 port pro nastavení pomocí software Relay Configurator na PC

REVO M 3PH

Regulátory výkonu topných těles se zpětnou vazbou

 • Třífázový modul, proud 30 A až 700 A, napětí 480 nebo 600 VAC
 • Režim spínání dávkou pulsů (Burst Firing BF)
 • Řídicí vstup RS485, 0..10V, 4..20mA nebo potenciometr
 • Kompaktní rozměry, zabudovaná pojistka a trafo proudu
 • Proudová, napěťová nebo výkonová zpětná vazba
 • Dvouřádkový displej a tlačítka pro kompletní nastavení z čelního panelu
 • USB/TTL a RS 485 port pro nastavení pomocí software Relay Configurator na PC

REVO CL

Tyristorové regulátory výkonu s funkcí omezení proudu

 • Jedna fáze, proud 30 A až 700 A, napětí 480 nebo 600 VAC
 • Režimy spínání dávkou pulsů (Burst Firing BF+DT), fázové řízení (Phase Angle PA) nebo fázové řízení s funkcí soft start (Soft Start + Phase Angle S+PA)
 • Speciální funkce DT pro zamezení vzniku zapínacího proudu transformátoru pomocí fázového posunutí sepnutí první periody - umožňuje použití spínání dávkou pulsů (nevzniká rušení sítě vyššími harmonickými)
 • Funkce omezení maximálního proudu (Current Limit CL) při použití fázového řízení
 • Řídicí vstup RS485, 0..10V, 4..20mA nebo potenciometr
 • Kompaktní rozměry, zabudovaná pojistka a trafo proudu
 • Dvouřádkový displej a tlačítka pro kompletní nastavení z čelního panelu
 • USB/TTL a RS 485 port pro nastavení pomocí software Relay Configurator na PC

3000E 2PH a 3PH

Tyristorové moduly pro spojitou regulaci výkonu

 • Dvě nebo tři fáze, proud 30 A až 500/700 A, napětí 480 nebo 600 VAC
 • Režimy spínání dávkou pulsů (Burst Firing BF+DT), fázové řízení (Phase Angle PA) nebo fázové řízení s funkcí soft start (Soft Start + Phase Angle S+PA)
 • Speciální funkce DT pro zamezení vzniku zapínacího proudu transformátoru pomocí fázového posunutí sepnutí první periody - umožňuje použití spínání dávkou pulsů (nevzniká rušení sítě vyššími harmonickými)
 • Funkce omezení maximálního proudu (Current Limit CL) při použití fázového řízení
 • Řídicí vstup RS485, 0..10V, 4..20mA nebo potenciometr
 • Kompaktní rozměry, zabudovaná pojistka a trafo proudu
 • Dvouřádkový displej a tlačítka pro kompletní nastavení z čelního panelu