Spokojenost našich zákazníků je u nás vždy na prvním místě

Za dobu své existence instalovala naše společnost monitorovací systémy již na několika stech turbogenerátorech mnoha zákazníků. Samotnou dodávkou a zprovozněním v místě instalace však pro nás spolupráce se zákazníkem nekončí. Po celou dobu životnosti dodávaného zařízení se naši zákazníci mohou spolehnout na naši komplexní podporu. Naše služby zahrnují servis, údržbu, funkční ověřování, revize a kalibrace. Poskytujeme rovněž expertízy, vyhledávání závad, vyvažování. V případě starších zařízení nabízíme poradenství a projekty modernizace. Našim zákazníkům nabízíme školení a pravidelně organizujeme oborově zaměřené semináře.

Služby poskytované našim zákazníkům

Měření, analýzy, vyhledávání závad

Měření hluku a vibrací, identifikace zdrojů vibrací a návrhy na jejich snížení. Vibrodiagnostika turbín, generátorů, převodovek, čerpadel a kompresorů.

Kalibrace, ověřování

Našim zákazníkům nabízíme dílenské ověřování nebo metrologické kalibrace čidel chvění a posuvů. Nabízíme rovněž ověřování kruhovitosi hřídelí.

Revize, údržba a modernizace

Nabízme revize a údržbu na vyžádání zákazníka nebo v předem stanovených intervalech. Pro starší systémy navrhujeme řešení modernizace.

Semináře, školení

Našim zákazníkům nabízíme školení a pravidelně organizujeme semináře s cílem informovat o novinkách v oboru diagnostiky rotačních strojů.