CAL MAXVU Rail omezovač

Limitní omezovač teploty na DIN lištu

Cena od 3.926,- Kč

 • Vhodný pro aplikace vyžadující druhý nezávislý prvek pro limitní omezení teploty
 • Zřetelný OLED displej, snadné nastavení
 • Univerzální vstup pro termočlánky, odporové teploměry, napětí nebo proud
 • Až 3 reléové výstupy, volitelně SSR nebo analogový výstup
 • Napájení 110…240Vac nebo 24 Vac/dc

PMA TB45

Havarijní omezovač teploty na DIN lištu vyhovující ČSN EN 14597 (dříve DIN 3440)

Cena od 8.154,- Kč

 • Splňuje ČSN EN 14597 - Přístroje pro regulaci teploty a teplotní omezovače pro systémy tepelných zdrojů
 • Vstup pro termočlánky, odporové teploměry, napěťové a proudové signály
 • Hlavní havarijní a dvě pomocná limitní relé nebo jedno limitní relé a analogový výstup
 • Reset pomocí tlačítka nebo binárního vstupu
 • Možnost railline komunikačního modulu PROFIBUS DP nebo Ethernet
 • Napájení 90...260 Vac nebo 18…30 Vac/dc
 • BluePort komunikační port pro připojení konfiguračního programu BlueControl

PMA TB40-1

Havarijní omezovač teploty vyhovující ČSN EN 14597 (dříve DIN 3440)

Cena od 8.586,- Kč

 • Splňuje ČSN EN 14597 - Přístroje pro regulaci teploty a teplotní omezovače pro systémy tepelných zdrojů
 • Vstup pro termočlánky, odporové teploměry, napěťové a proudové signály
 • Hlavní havarijní a dvě pomocná limitní relé
 • Reset pomocí tlačítka nebo binárního vstupu
 • Napájení 90...260 Vac nebo 18…30 Vac/dc
 • BluePort komunikační port pro připojení konfiguračního programu BlueControl

PMA STB50

Havarijní omezovač teploty do panelu vyhovující ČSN EN 14597 a SIL 2

Cena od 14.148,- Kč

 • Splňuje ČSN EN 14597 - Přístroje pro regulaci teploty a teplotní omezovače pro systémy tepelných zdrojů
 • Splňuje požadavky na funkční bezpečnost SIL 2
 • Vstup pro termočlánky nebo odporové teploměry
 • Jedno alarmové relé nebo 2 alarmová relé a 1 analogový výstup
 • Napájení 230 V ac, 115 V ac, 24 V ac nebo 24 V dc

PMA STB55

Havarijní omezovač teploty na DIN lištu vyhovující ČSN EN 14597 a SIL 2

Cena od 14.202,- Kč

 • Splňuje ČSN EN 14597 - Přístroje pro regulaci teploty a teplotní omezovače pro systémy tepelných zdrojů
 • Splňuje požadavky na funkční bezpečnost SIL 2
 • Vstup pro termočlánky nebo odporové teploměry
 • Jedno alarmové relé nebo 2 alarmová relé a 1 analogový výstup
 • Napájení 230 V ac, 115 V ac, 24 V ac nebo 24 V dc

PMA bezpečnostní teploměry

Bezpečnostní teploměry pro použití s STB50, STB55, TB40 a TB45

Cena od 3.483,- Kč

 • Teploměry schválené pro použití s omezovači teploty dle norem EN61508 a EN14597
 • TS1135 - Bezpečnostní dvojitý termočlánek typu K, J nebo N s rychlou odezvou
 • TS2135 - Bezpečnostní odporový teploměr 2x Pt100 třídy A s rychlou odezvou
 • Provedení pro vzduch a spaliny (provozní tlak 25 bar) nebo pro vodu, olej a vzduch (provozní tlak 40 bar)