Bourdon RDN4 / RDN8

Diferenční tlakové spínače

 • Výborná reprodukovatelnost
 • Nastavitelná spínací hystereze pro optimální regulaci tlaku
 • Pevná spínací hystereze pro spolehlivé řízení a hlídání tlaku
 • RDN4 - Membrána FKM (Viton)
 • RDN8 - Vlnovec (nerezová ocel 1.4404 nebo 1.4432)

Bourdon RDY4 / RDY8

Diferenční tlakové spínače do prostředí s nebezpečím výbuchu

 • Výborná reprodukovatelnost
 • Nastavitelná spínací hystereze pro optimální regulaci tlaku
 • Pevná spínací hystereze pro spolehlivé řízení a hlídání tlaku
 • Jiskrová bezpečnost pro zóny 0, 1 a 2
 • Certifikace ATEX Ex ia
 • RDY4 - Membrána FKM (Viton)
 • RDY8 - Vlnovec (nerez ocel 1.4404 nebo 1.4432)

Bourdon RDE4 / RDE8

Diferenční tlakové spínače do prostředí s nebezpečím výbuchu

 • Výborná reprodukovatelnost
 • Nastavitelná spínací hystereze pro optimální regulaci tlaku
 • Pevná spínací hystereze pro spolehlivé řízení a hlídání tlaku
 • Jiskrová bezpečnost pro zóny 1, 2, 21, 22
 • Certifikace ATEX Ex d
 • RDE4 - Membrána FKM (Viton)
 • RDE8 - Vlnovec (nerez ocel 1.4404 nebo 1.4432)

Bourdon RDN5

Diferenční tlakový spínač pro vysoký statický tlak

 • Výborná reprodukovatelnost
 • Nastavitelná spínací hystereze pro optimální regulaci tlaku
 • Pevná spínací hystereze pro spolehlivé řízení a hlídání tlaku
 • Membrána FKM (Viton) nebo NBR
 • Statický tlak až 80 bar

Bourdon RDY5

Diferenční tlakový spínač pro vysoký statický tlak do prostředí s nebezpečím výbuchu

 • Výborná reprodukovatelnost
 • Nastavitelná spínací hystereze pro optimální regulaci tlaku
 • Pevná spínací hystereze pro spolehlivé řízení a hlídání tlaku
 • Membrána FKM (Viton) nebo NBR
 • Statický tlak až 80 bar
 • Jiskrová bezpečnost pro zóny 0, 1 a 2
 • Certifikace ATEX Ex ia

Bourdon RDE5

Diferenční tlakový spínač pro vysoký statický tlak do prostředí s nebezpečím výbuchu

 • Výborná reprodukovatelnost
 • Nastavitelná spínací hystereze pro optimální regulaci tlaku
 • Pevná spínací hystereze pro spolehlivé řízení a hlídání tlaku
 • Membrána FKM (Viton) nebo NBR
 • Statický tlak až 80 bar
 • Jiskrová bezpečnost pro zóny 1, 2, 21 a 22
 • Certifikace ATEX Ex d

 

Bourdon RDN6

Diferenční tlakový spínač pro proměnlivý statický tlak

 • Výborná reprodukovatelnost
 • Nastavitelná spínací hystereze pro optimální regulaci tlaku
 • Pevná spínací hystereze pro spolehlivé řízení a hlídání tlaku
 • Bez vlivu proměnlivého statického tlaku na nastavenou hodnotu
 • Membrána FKM (Viton)
 • Statický tlak až 20 bar

Bourdon RDY6

Diferenční tlakový spínač pro proměnlivý statický tlak do prostředí s nebezpečím výbuchu

 • Výborná reprodukovatelnost
 • Nastavitelná spínací hystereze pro optimální regulaci tlaku
 • Pevná spínací hystereze pro spolehlivé řízení a hlídání tlaku
 • Bez vlivu proměnlivého statického tlaku na nastavenou hodnotu
 • Membrána FKM (Viton)
 • Statický tlak až 20 bar
 • Jiskrová bezpečnost pro zóny 0, 1 a 2
 • Certifikace ATEX Ex ia

Bourdon RDE6

Diferenční tlakový spínač pro proměnlivý statický tlak do prostředí s nebezpečím výbuchu

 • Výborná reprodukovatelnost
 • Nastavitelná spínací hystereze pro optimální regulaci tlaku
 • Pevná spínací hystereze pro spolehlivé řízení a hlídání tlaku
 • Bez vlivu proměnlivého statického tlaku na nastavenou hodnotu
 • Membrána FKM (Viton)
 • Statický tlak až 20 bar
 • Jiskrová bezpečnost pro zóny 1, 2, 21, 22
 • Certifikace ATEX Ex d