Galvanické oddělovače napájené ze smyčky

Galvanické oddělovače napájené ze smyčky

Galvanické oddělovače napájené ze smyčky slouží pro bezpečné galvanické oddělení signálů 4...20 mA nebo 0...20 mA. Moduly nevyžadují externí napájení a vyznačují se vysokou spolehlivostí. K dispozici je verze s funkční bezpečností kategorie SIL3.

Izolační zesilovače standardních signálů

Izolační zesilovače standardních signálů

Izolační zesilovače standardních signálů slouží k bezpečnému galvanickému oddělení, zesílení a případně převodu v průmyslu často používaným analogovým signálům 4...20 mA, 0...20 mA nebo 0-10 V. Vstupní a výstupní rozsah lze volit pomocí přepínačů.

Univerzální nastavitelné izolační převodníky

Univerzální nastavitelné izolační převodníky

Univerzální izolační převodníky je možné nastavit pro převod a bezpečné galvanické oddělení analogových signálů v rozsazích 0...±20 mV až 0...±200 V a 0...±1 mA až 0...±50 mA na standardní signály 0/4... 20 mA, 0 ... 10 V, 0...±20 mA nebo 0...±10 V.

Zdvojovače a rozbočovače signálů

Zdvojovače a rozbočovače signálů

Zdvojovače a rozbočovače signálů jsou speciální verze izolačních zesilovačů s dvěma nebo dokonce čtyřmi nezávislými galvanicky oddělenými výstupy. Typickou aplikací je bezpečné rozvedení analogových signálů 0/4...20 mA nebo 0...10 V do více zařízení.

Vysokonapěťové izolační převodníky

Vysokonapěťové izolační převodníky

Vysokonapěťové izolační převodníky zajišťují bezpečné galvanické oddělení v aplikacích měření napětí v rozsazích 100V až 4200V a proudů (pomocí bočníkových odporů) ve stejnosměrné elektrické trakci, fotovoltaice, u stejnosměrných motorů a buzení generátorů.

Izolační zdroje

Izolační zdroje

Izolační zdroje Knick zajišťují napájení a galvanické oddělení dvouvodičových převodníků / čidel napájených pomocí signálu proudové smyčky 0/4...20 mA. Volit lze rovněž ATEX verze pro oddělení čidel instalovaných v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Převodníky pro tenzometry

Převodníky pro tenzometry

Převodníky pro tenzometry zajišťují napájení a převod signálu z tenzometrického můstku na standardní proudové a napěťové signály. V naší nabídce naleznete převodníky programovatelné pomocí počítače, tlačítek nebo pomocí přepínačů.

Převodníky signálů a hlídače mezí

Převodníky signálů a hlídače mezí

Univerzální převodníky pro odpory, odporové vysílače nebo další signály z termočlánků, odporových teploměrů a tenzometrů. Volitelně úroveň integrity bezpečnosti SIL2 nebo SIL3. Hlídač mezí standardních signálů s výstupní relé s přepínacími kontakty.

Moduly Knick pro drážní aplikace

Moduly Knick pro drážní aplikace

Moduly německé firmy Knick pro použití v drážních vozidlech. Spolehlivé převodníky a oddělovače splňující normy pro použití v drážních aplikacích. Vysoká kvalita, mezinárodní certifikace, mechanicky stabilní konstrukce pro použití v kolejových vozidlech.