AMS 6300 SIS

Systém střežení otáček s funkční bezpečností SIL 3

 • Tříkanálový systém s výběrem 2 ze 3
 • Nástupce systému epro DOPS
 • Bezpečné odstavení stroje při překročení meze otáček
 • Detekce směru točení a nulových otáček

A6370

Monitor střežení otáček

 • Měřící karta systému AMS 6300 SIS
 • Doporučené snímače na principu vířivých proudů
 • Alternativní snímače s halovou sondou nebo magnetické
 • Volitelně s komunikací Profibus DP

A6371

Propojovací deska systému AMS 6300 SIS

 • Backplane zajišťuje vzájemné propojení 3 karet A6370
 • Na zadní straně desky jsou násuvné svorkovnice pro připojení snímačů, napájení, vstupů a výstupů
 • Deska obsadí 1/2 rámu o 19 palcích