PHILIPS / PMA DIGITAL 280

Starší generace panelového indikátoru

 • Čtyřmístný červený nebo zelený displej
 • Univerzální vstup s možností korekce měřené hodnoty
 • Dvě limitní relé
 • Komunikační linka RS422/485
 • Analogový výstup
 • Linearizace na 8 segmentů
 • Již se nevyrábí - přímou náhradou je nová generace DIGITAL 280-1

PHILIPS / PMA DIGITAL 380

Starší generace panelového indikátoru

 • Jeden přístroj pro všechny druhy čidel
 • Pětimístný červený nebo zelený displej
 • Možnost matematického zpracování měřených hodnot
 • Možnost zapojení vstupů z Ex prostředí (EEx ib)
 • Komunikační linka RS 485 nebo RS 422
 • Dvě relé s limitními kontakty
 • Galvanicky oddělený analogový výstup
 • Automatický přepínač pro 8 měřících míst
 • Již se nevyrábí - přímou náhradou je nová generace DIGITAL 280-1

PHILIPS / PMA KS30

Starší generace teplotního regulátoru

 • Určen především pro regulaci teploty elektricky vytápěných strojů (sušičky, pece, plastikářské, balící stroje a pod.)
 • Jednoduché ovládání, výrazný LED displej
 • Již se nevyrábí - přímou náhradou je nová generace KS40-1

PHILIPS / PMA KS40

Starší generace procesního regulátoru

 • Jednoduché ovládání, výrazný LED displej
 • Snadná montáž
 • Spolehlivá funkce i v extrémním prostředí
 • Již se nevyrábí - přímou náhradou je nová generace KS40-1

PHILIPS / PMA KS50

Starší generace regulátoru teploty pro plastikářské aplikace

 • Jednoduché ovládání, výrazný LED displej
 • Spolehlivá funkce i v extrémním prostředí
 • Funkce pro aplikace v plastikářském průmyslu
 • Již se nevyrábí - přímou náhradou je nová generace KS50-1

PHILIPS / PMA KS90

Starší generace plně vybaveného procesního regulátoru

 • Jednoduché ovládání, výrazný LED displej
 • Dokonalý regulační algoritmus se samooptimalizací
 • Programátor s deseti segmenty
 • Již se nevyrábí - přímou náhradou je nová generace KS90-1

PHILIPS / PMA KS92

Starší generace procesního regulátoru

 • Jednoduché ovládání a nastavení formou dialogu
 • Univerzální provedení se spínacími i spojitým výstupem
 • Programátor s funkcí vyhledání
 • Krytí čelního panelu IP 65
 • Již se nevyrábí - přímou náhradou je nová generace KS92-1

PHILIPS / PMA KS94

Starší plně vybavený procesní regulátor s množstvím regulačních algoritmů a přídavných funkcí - pouze repase a opravy

 • Vhodný pro regulaci teploty, tlaku, hladiny, poměru a dalších procesních veličin
 • Univerzální vstup pro termočlánky L,J,K,N,S,R,T,W,E, odporový teploměr Pt 100, odporový vysílač, napětí nebo proud
 • Volně programovatelné textové pole na displeji
 • Programátor s 3 x dvaceti segmenty a čtyřmi řídícími výstupy
 • Čelní komunikační port pro snadné nastavení z PC pomocí programu ET/KS 94
 • Volitelně komunikace RS485 s protokolem ISO 1745, komunikace Profibus DP nebo Interbus
 • Špičkový přístroj z původní výrobní řady PHILIPS
 • Tisíce úspěšných aplikací po celém světě
 • Již se nevyrábí - náhradou je nová generace KS92-1 a KS98-2

PHILIPS / PMA KS98 a PMA KS98+

Starší generace programovatelného regulátoru pro řízení technologických procesů - pouze repase a opravy

 • Vhodný pro regulaci pecí, systémů vzduchotechniky, pasterizačních jednotek atd.
 • Vnitřní struktura jednoduše sestavená z funkčních bloků v grafickém editoru
 • Počet regulačních smyček omezen pouze výpočetním výkonem a pamětí přístroje
 • Zřetelný grafický displej, uživatelské stránky a menu
 • Obrazovky trendů, časové funkce, hodiny reálného času
 • Mnoho analogových a binárních vstupů a výstupů v základní výbavě
 • Přídavné vstupy a výstupy pomocí zásuvných modulů desky C
 • Komunikační sběrnice RS485 ISO 1745 / Modbus RTU, Interbus, PROFIBUS DP
 • Možnost přídavných vstupů a výstupů systému RL 200 po sběrnici CAN
 • Již se nevyrábí - přímou náhradou je nová generace KS98-2

PMA KS98-1

Starší generace programovatelného regulátoru pro řízení technologických procesů - pouze repase a opravy

 • Vhodný pro regulaci pecí, systémů vzduchotechniky, pasterizačních jednotek atd.
 • Vnitřní struktura jednoduše sestavená z funkčních bloků v grafickém editoru
 • Počet regulačních smyček omezen pouze výpočetním výkonem a pamětí přístroje
 • Zřetelný grafický displej, uživatelské stránky a menu
 • Obrazovky trendů, časové funkce, hodiny reálného času
 • Mnoho analogových a binárních vstupů a výstupů v základní výbavě
 • Přídavné vstupy a výstupy pomocí zásuvných modulů desky C
 • Komunikační sběrnice RS485 ISO 1745 / Modbus RTU, Interbus, PROFIBUS DP
 • Možnost přídavných vstupů a výstupů systému RL 200 po sběrnici CAN
 • Již se nevyrábí - přímou náhradou je nová generace KS98-2

PMA KS108

Starší programovatelný regulátor s dotekovým displejem - pouze repase a opravy

 • Vhodný pro regulaci pecí, systémů vzduchotechniky, pasterizačních jednotek atd.
 • Vnitřní struktura jednoduše sestavená z funkčních bloků v grafickém editoru
 • Počet regulačních smyček není omezen, vysoký výpočetní výkon
 • Rozsáhlá knihovna funkčních bloků regulace, sekvenčního řízení a ovládacích stránek
 • Obrazovky trendů, časové funkce, hodiny reálného času
 • Záznam měřených dat, stažení pomocí čelního portu na USB flash disk
 • Komunikace RS 232, RS 485, CAN, Enternet s protokolem Modbus TCP/IP
 • Vstupy a výstupy pomocí systému RM 400 po sběrnici CAN
 • Již se nevyrábí - náhradou je nová generace KS 98-2

PMA KS800

Starší generace osmi-smyčkového regulační modulu pro montáž na DIN lištu - pouze repase a opravy

 • Vhodný pro regulaci teploty, ale i jiných procesních veličin
 • Osm nezávislých PID regulátorů, plně vybavených vstupy a výstupy
 • Vstupy pro termočlánky, odporové teploměry, proudové a napěťové signály
 • Hlídání topného proudu všech smyček pomocí jednoho proudového transformátoru
 • Analogové, binární nebo reléové výstupy, pomocné řídící binární vstupy
 • Komunikace RS 485/422, Profibus DP, CANopen, DeviceNet
 • BluePort komunikační port pro připojení konfiguračního programu BlueControl
 • Již se nevyrábí - náhradou je nová generace KS Vario

PMA KS816

Starší generace šestnácti-smyčkového regulačního modulu pro montáž na DIN lištu - pouze repase a opravy

 • Vhodný pro regulaci teploty, ale i jiných procesních veličin
 • Šestnáct nezávislých PID regulátorů
 • Vstupy pro termočlánky, odporové teploměry, proudové a napěťové signály
 • Hlídání topného proudu
 • Výstupy pouze přes komunikaci
 • Komunikace RS 485/422, Profibus DP, CANopen, DeviceNet
 • BluePort komunikační port pro připojení konfiguračního programu BlueControl
 • Již se nevyrábí - náhradou je nová generace KS Vario

Partlow DataVU 5

Starší generace bezpapírového zapisovače

 • Barevný TFT displej 5", vzorkování měřených dat v intervalu až 250 ms
 • 3 nebo 6 volně programovatelných univerzálních vstupů s galvanickým oddělením
 • Přímá náhrada papírových zapisovačů formátu 148 x 148 mm
 • Zobrazení měřených dat v trendu, sloupcových diagramech nebo v tabulce hodnot
 • Zaznamenaná data nelze měnit (falšovat), jedná se o prokazatelný záznam
 • Analýza naměřených dat přímo v přístroji nebo v PC
 • Ovládací menu přístroje v českém jazyce
 • Již se nevyrábí - přímou náhradou je nová generace DataVU 6

PMA KS 3005

Starší generace bezpapírového zapisovače

 • Barevný TFT displej 5,5“ , vzorkování měřených dat v intervalu až 125 ms
 • 3, 6 nebo 12 univerzálních vstupů pro termočlánky, odporové teploměry nebo napětí
 • Zobrazení měřených dat v trendu, sloupcových diagramech nebo v tabulce hodnot
 • Zaznamenaná data nezle měnit (falšovat), jedná se o prokazatelný záznam
 • Komunikace Ethernet: FTP upload pro automatické zálohy dat na datový server, SMTP pro zasílání reportů emailem, HTTP server pro vzdálený přístup z webového prohlížeče
 • Software pro snadnou konfiguraci a vyhodnocení naměřených dat součástí dodávky
 • Krytí čelního panelu IP 65
 • Již se nevyrábí - přímou náhradou je nová generace DataVU 6

PMA KS 3002

Starší generace bezpapírového zapisovače

 • 3 nebo 6 volně programovatelných univerzálních vstupů s galvanickým oddělením
 • Vzorkování měřených dat v intervalu 250 ms, nejkratší cyklus ukládání 1 s
 • Barevný displej 320 x 240 bodů
 • Zobrazení ve vertikálním formátu, s možností zobrazení numerických hodnot, sloupcových grafů nebo měřítek
 • Možnost volby bodového nebo liniového záznamu
 • Ukládání dat na CompactFlash kartu
 • Programovatelný cyklus ukládání dat
 • Analýza dat přímo v KS 3002 nebo v PC
 • Již se nevyrábí - přímou náhradou je nová generace DataVU 6

PMA KS 3012

Starší generace bezpapírového zapisovače

 • 6 nebo 12 volně programovatelných univerzálních vstupů s galvanickým oddělením a 7 binárních vstupů
 • Vzorkování měřených dat v intervalu 125 ms
 • Barevný displej s možností předvolby až šesti skupin zobrazovaných dat
 • Formáty zobrazení: vertikální, horizontální, číselný, sloupcový graf
 • Možnost volby bodového nebo liniového záznamu
 • Ukládání dat na CompactFlash kartu
 • Programovatelný cyklus ukládání dat
 • Komunikace Modbus, Profibus DP, Ethernet
 • Již se nevyrábí - přímou náhradou je nová generace DataVU 7

PMA KS 3640

Liniový registrační přístroj se záznamem na papír o šířce 100mm

 • Programovatelný 1, 2, 3 nebo 4-liniový registrační přístroj se zřetelným displejem
 • Univerzální vstupy pro napětí, termočlánky nebo odporové teploměry
 • Alfanumerický tisk měřených hodnot a hlášení
 • Matematické funkce, komunikace RS 485 nebo Ethernet
 • Jednoduché interaktivní nastavení
 • Již se nevyrábí - přímou náhradou je nová generace DataVU 6

PMA KS 3660

Bodový registrační přístroj se záznamem na papír o šířce 100mm

 • Programovatelný šestibodový registrační přístroj se zřetelným displejem
 • Univerzální vstupy pro napětí, termočlánky nebo odporové teploměry
 • Alfanumerický tisk měřených hodnot a hlášení
 • Matematické funkce, komunikace RS 485 nebo Ethernet
 • Jednoduché interaktivní nastavení
 • Již se nevyrábí - přímou náhradou je nová generace DataVU 6

PMA KS 3930 A/B

Liniový registrační přístroj se záznamem na papír o šířce 100mm

 • Programovatelný 1, 2 nebo 3-liniový registrační přístroj formátu 144 x 144 mm
 • Univerzální vstupy pro napětí, termočlánky nebo odporové teploměry
 • Hlídání mezí volně konfigurovatelné pro každý ze šesti vstupů
 • Alfanumerický tisk datumu, času a textu
 • Třída přesnosti 0,5
 • Již se nevyrábí - přímou náhradou je nová generace DataVU 6

PMA KS 3960 A/B

Bodový registrační přístroj se záznamem na papír o šířce 100mm

 • Programovatelný šestibodový registrační přístroj formátu 144 x 144 mm
 • Univerzální vstupy pro napětí, termočlánky nebo odporové teploměry
 • Hlídání mezí volně konfigurovatelné pro každý ze šesti vstupů
 • Alfanumerický tisk datumu, času a textu
 • Třída přesnosti 0,5
 • Již se nevyrábí - přímou náhradou je nová generace DataVU 6

PMA TRANSKOMP 350

Bodový registrační přístroj se záznamem na papír o šířce 250mm

 • Rychlý záznam až třiceti měřicích míst a třiceti vypočtených hodnot
 • Šířka zápisu 250 mm
 • Třída přesnosti 0,1
 • Možnost uchování nastavené konfigurace na disketu nebo paměťovou kartu
 • Velký výběr matematických funkcí
 • Hlídání mezních hodnot s výstupem až na 12 relé
 • Matematické funkce, komunikace RS 422A, RS 485 nebo RS 232C
 • Jednoduché interaktivní nastavení
 • Již se nevyrábí - přímou náhradou je nová generace DataVU 7