Wilcoxon 780A

Univerzální akcelerometr

 • Výstupní napětí je úměrné zrychlení vibrací
 • Frekvenční rozsah: 0,5...14000 Hz
 • Citlivost: 100 mV/g, +/-5%
 • Provozní teplota: -50...+120 °C

Wilcoxon 780B

Univerzální akcelerometr

 • Výstupní napětí je úměrné zrychlení vibrací
 • Frekvenční rozsah: 0,5...14000 Hz
 • Citlivost: 100 mV/g, +/-10%
 • Provozní teplota: -50...+120 °C

Wilcoxon 780C

Univerzální akcelerometr

 • Výstupní napětí je úměrné zrychlení vibrací
 • Frekvenční rozsah: 0,5 ...14000 Hz
 • Citlivost: 100 mV/g, +/-15%
 • Provozní teplota: -50 ... +120 °C

Wilcoxon 786A

Průmyslový akcelerometr

 • Výstupní napětí je úměrné zrychlení vibrací
 • Frekvenční rozsah: 0,5 ...14000 Hz
 • Citlivost: 100 mV/g, +/-5%
 • Provozní teplota: -50 ... +120 °C

Wilcoxon 786B-10

Průmyslový akcelerometr

 • Výstupní napětí je úměrné zrychlení vibrací
 • Frekvenční rozsah: 0,5...14000 Hz
 • Citlivost: 100 mV/g, +/-10%
 • Provozní teplota: -50...+120 °C

Wilcoxon HT786A

Vysokoteplotní akcelerometr

 • Výstupní napětí je úměrné zrychlení vibrací
 • Frekvenční rozsah: 0,5 ...14000 Hz
 • Citlivost: 100 mV/g
 • Provozní teplota: -50...+150 °C

Wilcoxon 786A-IS

Průmyslový akcelerometr "Ex-i"

 • Výstupní napětí je úměrné zrychlení vibrací
 • Frekvenční rozsah: 0,5...14000 Hz
 • Citlivost: 100 mV/g
 • Provozní teplota: -50...+120 °C

Wilcoxon 786T

Kombinovaný akcelerometr a teploměr

 • Výstupní napětí je úměrné zrychlení vibrací
 • Frekvenční rozsah: 0,5 ...12000 Hz
 • Citlivost: 100 mV/g
 • Snímač teploty 2...120 °C, 10 mV/°C

Wilcoxon 787A

Průmyslový akcelerometr

 • Výstupní napětí je úměrné zrychlení vibrací
 • Frekvenční rozsah: 0,5...10000 Hz
 • Citlivost: 100 mV/g
 • Provozní teplota: -50...+120 °C

Wilcoxon 787A-M8

Průmyslový akcelerometr

 • Výstupní napětí je úměrné zrychlení vibrací
 • Frekvenční rozsah: 0,5 ...10000 Hz
 • Citlivost: 100 mV/g
 • Provozní teplota: -50 ... +120 °C

Wilcoxon 793

Prémiový akcelerometr

 • Výstupní napětí je úmerné zrychlení vibrací
 • Frekvenční rozsah:   0.5...15000 Hz 
 • Citlivost:   100 mV/g
 • Provozní teplota: -50...+120 °C

Wilcoxon 793V

Piezoelektrický snímač absolutních vibrací

 • Výstupní napětí je úměrné rychlosti vibrací
 • Frekvenční rozsah: 2,5...7000 Hz
 • Citlivost: 4 mV/mm/sec 
 • Provozní teplota: -50...+120 °C

Wilcoxon 793V-5

Piezoelektrický snímač absolutních vibrací

 • Výstupní napětí je úměrné rychlosti vibrací
 • Frekvenční rozsah: 5 ...7000 Hz
 • Citlivost: 19,7 mV/mm/sec 
 • Provozní teplota: -50 ... +120 °C

Wilcoxon PC420

Snímač vibrací s proudovým výstupem

 • Výstupní proud 4...20 mA je úměrný vibracím
 • Různé měřící a kmitočtové rozsahy
 • Provozní teplota: -50 ... +120 °C
 • Provedení do "Ex" prostředí, provozní teplota do 85°C