Snímače teploty Pt100

chevron_right

V průmyslu nejčastěji používaným snímačem teploty je platinový odporový snímač Pt100. Číslice 100 udává, že odpor snímače při teplotě 0°C odpovídá hodnotě 100Ω. V praxi se můžeme setkat i s dalšími variantami platinových snímačů s rozdílnou hodnotou odporů při 0°C, označení pak mají např. Pt200, Pt500 nebo Pt1000. V následujícím článku se dozvíte, v jakých třídách přesnosti se odporové snímače teploty vyrábějí, jaká jsou jejich zapojení a mnoho dalších zajímavých informací.

Snímače tlaku

chevron_right

Snímače tlaku, někdy označované jako převodníky tlaku, jsou přístroje na měření tlaku s elektrickým výstupem. Tlak je důležitá procesní veličina, kterou je nutné v řadě výrobních technologií a strojních zařízeních měřit a vyhodnocovat. Typ zvoleného snímače má přímý vliv na efektivitu a spolehlivost. Na následující stránce se dozvíte základní dělení snímačů tlaku z pohledu tlakových rozsahů, procesních připojení a použitých výrobních technologií.

Hladinové spínače

chevron_right

Hladinové spínače Baumer využívají inovační metodu impedanční spektroskopie. Špička a kovové pouzdro snímače tvoří virtuální kondenzátor, jehož kapacita závisí na dielektrické konstantě měřeného media. Virtuální kondenzátor je součástí měřicího LC obvodu. Snímač vyhodnocuje změny frekvenční charakteristiky tohoto LC obvodu v rozsahu 100 – 180 MHz. Spínač sepne, pokud rezonanční frekvence a síla signálu u této charakteristiky dosáhnou nastavené mezní hodnoty.

Kalorimetrické snímače proudění

chevron_right

Měřicí princip kalorimetrických snímačů proudění je založen na fyzikálních zákonech vedení tepla a přenosu tepla v kapalinách. Vyhřívaný senzor je chlazen kapalinou, která kolem něj proudí. Přesným měřením teploty lze stanovit stupeň chlazení, který je přímo závislý na rychlosti proudění kapaliny. Při znalosti průřezu potrubí, lze výpočtem stanovit průtok. Protože je princip založen na přesném měření teploty, lze tak efektivně jedním čidlem měřit rychlost proudění i teplotu média.

Elektromagnetické průtokoměry

chevron_right

Elektromagnetické průtokoměry měří bezkontaktně průtok tekutiny pomocí napětí indukovaného při průtoku kapaliny magnetickým polem. Na rozdíl od jiných principů neobsahují elektromagnetické průtokoměry žádné mechanické pohyblivé části a nijak neovlivňují průtok ani tlak měřeného média. Měření neovlivňuje složení, tlak, teplota nebo hustota kapaliny. Měřené médium musí být elektricky vodivé, což v průmyslové praxi většina médií splňuje.

Bourdonova trubice

chevron_right

Bourdonova trubice, vyvinutá Eugène Bourdonem v roce 1849, je stále nejčastějším tlakoměrným prvkem v plynárenství a petrochemickém průmyslu. Bourdonova trubice je trubice eliptického průřezu stočená do kruhového oblouku. Jeden konec je spojen se vstupem tlaku a druhý uzavřen a spojen přes převodové ústrojí s ukazatelem na stupnici. Při působení tlaku má trubice tendenci se narovnávat a eliptický průřez změnit na kruhový.

Magnetostrikčních snímače Temposonics

chevron_right

Temposonics využívá magnetostrikční technologii pro přesné měření polohy. Snímač má feromagnetický vlnovod, polohový magnet a torze-impulsový převodník s elektronikou pro zpracování signálu. Permanentní magnet na pohyblivé části stroje vytváří magnetické pole na vlnovodu. Vyslaný krátký proudový impuls vybudí radiální magnetické pole. Interakce obou polí vyvolá torzní impulz, šířící se rychlostí zvuku. Zachycení tohoto impulzu na začátku vodiče a měření časové prodlevy určí přesnou polohu magnetu.

Memosens technologie pro měření pH

chevron_right

Memosens technologie přináší revoluci v měření pH díky bezdrátovému přenosu dat mezi senzorem a analyzátorem, což zvyšuje spolehlivost měření. Eliminuje problémy s korozí a vlhkostí, což je běžné u tradičních systémů. Senzory lze kalibrovat v laboratoři, což usnadňuje údržbu a snižuje provozní náklady. Memosens tedy zlepšuje výkon a všestrannost moderních analytických měřicích systémů.