Bourdon ASIP

Kondenzační smyčky a chladící adaptéry Bourdon

 • Kondenzační smyčky a chladící adaptéry se používají k ochraně měřicích přístrojů před vysokými teplotami
 • Kondenzační smyčky (ASIP-1, ASIP-2 a ASIP-U) se doporučují hlavně pro horké vodní páry
 • Chladicí adaptéry (ASIP-D) jsou určené pro montáž mezi oddělovací membránu a měřící přístroj
 • Materiál uhlíková a nerezová ocel
 • Maximální teploty 400 °C
 • Maximální tlak 400 barů

Bourdon AKPL

Kapiláry Bourdon

 • Kapiláry slouží k oddělení měřícího přístroje od vysoké nebo nízké hladiny kapalin, teploty, vibrací, tlakových pulzů nebo k umístění manometru na místo s lepší viditelností
 • Použití pro manometry, tlakové spínače a převodníky tlaku
 • Čtyři typy kapilár
 • Dva vnitřní průměry
 • Délka od jednoho do třiceti metrů
 • Materiál nerezová ocel 1.4404 (AISI 316L)

Bourdon AMFD

Vícecestné ventily Bourdon

 • Vhodné pro manometry, tlakové spínače nebo převodníky tlaku
 • Umožňuje kontrolu měření tlaku, odpojení, čistění nebo kalibraci měřících přístrojů
 • Celo-nerezová konstrukce
 • Vhodné pro korozivní plyny i kapaliny

Bourdon AORP

Přetlakové ventily Bourdon

 • Ochrana měřícího přístroje před náhodným přetlakem
 • Použití pro manometry, tlakové spínače nebo převodníky tlaku
 • Vhodné pro korozivní nízko-viskózní kapaliny nebo plyny bez částic
 • Materiál nerezová ocel  1.4404 (AISI 316L)

Bourdon ARA

Tlumiče tlakových pulzů Bourdon

 • Usnadňuje odečet tlaku na měřícím přístroji
 • Snižuje účinek pulzací měřeného média
 • Maximální tlak 600 barů
 • Maximální teplota do 250 °C
 • ARA 10 - standardní verze, použití pouze pro manometry
 • ARA 6 - pro vysoký tlak i teplotu, velký rozsah nastavení za chodu, použití s manometry nebo převodníky

Bourdon ARP / ARD

Manometrové kohouty a ventily Bourdon

 • Kohouty a ventily zajišťují oddělení tlakoměru od procesního média
 • Manometrové kouhouty z mosazi (ARD)
 • Manometrové ventily z mosazi, uhlíkové oceli a nerezové oceli (ARP)
 • Volitelně verze s přírubou pro kontrolní manometr

Bourdon AEKT

Spojka Bourdon pro tlakové potrubí

 • Spojka slouží pro připojení manometru nebo převodníku navařením nebo pájením přímo na tlakové potrubí
 • Materiál mosaz nebo nerezová ocel  1.4401 (AISI 316L)