Partlow DataVU 7

Registrační přístroj teploty
Partlow DataVU 7

  • 3 až 18 volně konfigurovatelných univerzálních vstupů s galvanickým oddělením
  • Volitelně až 24 externích vstupů,24 binárních vstupů a 7 reléových výstupů
  • Barevný TFT displej o velikosti 5.5˝
  • Webový server, protokoly šarží, volitelně matematické funkce
  • Jednoduché ovládání otočným ovladačem
  • Software pro nastavování, komunikaci a vyhodnocení dat
  • Menu přístroje v českém jazyce
  • Nabízíme naši plnou technickou podporu při uvádění do provozu
  • Již se nevyrábí - přímou náhradou je nová generace DataVU 8

attach_file Dokumentace expand_less

Instalační příručky
Instalační příručka
Certifikaty
CE prohlášení o shodě
Software
PCA3000 pro vyhodnocení naměřených dat
Setup Program DataVU7