Měřicí princip

Princip měření senzoru elektromagnetického průtokoměru je založen na Faradayově zákonu elektromagnetické indukce. V těle snímače je integrovaná cívka, která vytváří magnetické pole (B) kolmé ke směru proudění kapaliny. Nosiče náboje vodivé kapaliny (Q) jsou odkloněny, když procházejí magnetickým polem a vytváří tak elektrické napětí (U). Napětí je úměrné průměrné rychlosti proudění a je měřeno pomocí dvou elektrod. To znamená, že čím vyšší je rychlost proudění, tím vyšší je indukované napětí. Integrovaná elektronika provede na základě známé jmenovité šířky potrubí přepočet napětí na hodnotu objemového průtoku.

Konstrukce

Elektromagnetické průtokoměry se zpravidla skládají z převodníku (1) s volitelným displejem (2) a samotného snímače (3). Snímač je přímo instalován v procesu, tj. v potrubí a měří indukované napětí, které je vytvářeno vodivým médiem při průchodu magnetickým polem. Snímače se vyrýbějí v mnoha variantách pro různé rozměry potrubí a aplikace.

Volba materiálu povlakování a materiálu elektrod

Elektromagnetické průtokoměry používají různé materiály pro části, které jsou v přímém styku s měřeným médiem. Volit lze materiál povlakování smáčených částí a materiál, z kterého jsou vyrobené elektrody. Materiály je nutné volit s ohledem na konkrétní aplikaci a odolnost vůči měřeným médiím. V níže uvedené tabulce naleznete doporučení jednotlivých materiálů pro konkrétní měřená média.

Výběr rozměrového provedení

Nominální vnitřní průměr průtokoměru je obecně určen vnitřním průměrem stávajícího potrubí. Každé rozměrové provedení umožňuje měřit průtok v pouze definovaném rozsahu. Pomocí níže uvedených tabulek můžete provést kontrolu, zda se při daném průměru potrubí pohybuje měřicí rozsah průtokoměru v požadovaném rozpětí. Průtokoměry firmy Baumer se vyrábějí v rozměrových provedeních DN 3 až DN 250.

Příklady aplikací

Hlídání stálého průtoku

Měření obsahu nádrží

Monitorování filtračních zařízení

Dávkování čisticích prostředků

Monitorování chladicích okruhů

Je třeba se vyhnout následujícím instalačním polohám:

Nemontujte přímo před klesající potrubí

Nemontujte do sestupného potrubí

Nemontujte přímo před výstup potrubí

Nemontujte na sací stranu čerpadla

Nemontujte v nejvyšším bodě potrubí

Průtokoměr musí být instalován tak, aby měřící potrubí bylo vždy zcela zaplněno.

Pokud je průtokoměr instalován svisle, je výhodnější instalace ve stoupajícím potrubí.

Při instalaci průtokoměru do dlouhého potrubí použijte tlumiče vibrací.

Aby byl proud kapaliny ustálený a bez vírů, dodržujte odstup od záhybů, ventilů nebo redukcí.

Přístroje

Baumer CombiFlow PF75H

Průtokoměr pro hygienické aplikace

Baumer CombiFlow PF75S

Průtokoměr pro průmyslové aplikace

Baumer PF55S

Kompaktní elektromagnetický průtokoměr