Co je důležité pro efektivní CIP čištění?

Hlavní produktový manažer Martin Leupold z firmy Baumer prezentuje, které tři parametry jsou důležité pro CIP čištění. Přesná koncentrace, přesná teplota a ideální rychlost proudění. Tyto 3 parametry musí být monitorovány pomocí senzorů, aby bylo dosaženo optimálního výsledku v co nejkratší době. Senzory Baumer nabízejí efektivní řešení. Přednáška je v německém jazyce.

Měření koncentrace

chevron_right

Měřením vodivosti převodníkem CombiLyz dosáhnete rychlé a přesné dávkování koncentrace čistících roztoků. Přesným měřením zajistíte optimální funkčnost sanitace, bezpečnost potravin a úsporu nákladů na louhy a kyseliny.

Monitorování oplachovací lázně

chevron_right

Měřením vodivosti oplachové vody převodníkem CombiLyz přesně monitorujete zbytkové koncentrace chemikálií. Díky přesnému měření rozpoznáte, kdy je voda absolutně čistá a nehrozí chemická kontaminace potravin.

Separace fází čistícího procesu

chevron_right

Jen přesným monitorování vodivosti dokážete přesně určit, kdy jednotlivá fází CIP cyklu končí a kdy by další fáze měla začít. Díky měření vodivosti s převodníkem CombiLyz můžete přesně určit předdefinovaný spínací bod pro fázovou separaci chemikálií a vody. 

Monitorování teploty v nádrži

chevron_right

Teplota čistícího prostředku uvnitř nádrže musí být přesně sledována. Jen tak může být zajištěn optimální čistící účinek, bezpečnost potravin a zároveň i maximální úspora. Teplotní snímač CombiTemp TFRH s velkou podsvícenou dotykovou obrazovkou umožňuje obsluze snadno zobrazit teplotu v reálném čase.

Detekce hladiny

chevron_right

Rychlý a spolehlivý senzor k detekci maximální nebo minimální hladiny v nádrži je zásadní pomocník při sledování zásoby čisticích prostředků nebo vody pro CIP. Hladinový spínač Baumer lze použít pro většinu médií. Lze jej nastavit tak, aby ignoroval nebo detekoval pěnu. 

Ochrana proti chodu nasucho

chevron_right

Hladinový spínač Baumer chrání čerpadlo před chodem nasucho během plnění a vyprazdňování nádrže nebo potrubí. Zejména v procesech, kde může dojít k pěně, musí senzor rozhodnout, zda je médiem pouze pěna nebo kapalina. Konvenční senzory mají problémy s detekcí těchto podmínek.

Kontinuální měření hladiny

chevron_right

Pro kontinuální měření hladiny kapalin v nádrži nabízí Baumer řadu vhodných hygienických převodníků tlaku. Díky přesným a odolným snímačům budete nepřetržitě přijímat informace o úrovni hladiny v nádržích i za extrémních teplotních podmínek.

Měření rychlosti proudění

chevron_right

Měřením rychlosti proudění a teploty zajistíte optimální účinnost sanitace. Snímač FlexFlow měří předdefinovaný průtok i teplotu a zpracovává dvě aplikace s jedním senzorem. To snižuje náklady na instalaci i údržbu a zajišťuje optimální čisticí účinek.

Měření tlaku čerpadla

chevron_right

Společnost Baumer nabízí hygienické převodníky tlaku, odolné proti tlakovým špičkám, vhodné k monitoringu tlaku čerpadla. Při poklesu tlaku tak můžete rychle reagovat a naplánovat potřebnou údržbu.

Měření průtoku v dodávce CIP

chevron_right

Elektromagnetické průtokoměry měří bezkontaktně průtok tekutiny pomocí napětí indukovaného při průtoku kapaliny magnetickým polem. Na rozdíl od jiných principů neobsahují elektromagnetické průtokoměry žádné mechanické pohyblivé části a nijak neovlivňují průtok ani tlak měřeného média.

Měření teploty

chevron_right

Teplota je v procesu CIP kritickým parametrem. Proto doporučujeme teplotní sondu TER8 za topným tělesem v čistící trubce k regulaci správné teploty média. Izolace PEEK minimalizuje vliv okolní teploty a poskytuje vám maximální bezpečnost potravin a zároveň vyšší účinnost CIP procesu.