Výběr tyristorového regulátoru výkonu pro topné elementy založené na běžné odporové zátěži

Regulace topných elementů s běžnými odporovými zátěžemi je obvykle jednoduchá. Tyristorové regulátory jsou zvlášť účinné při regulaci takových zátěží, jelikož odpor zůstává neměnný po celou dobu regulace.

Tyristorového regulátory výkonu pro topné elementy založené na běžné odporové zátěži vystačí s metodami řízení jako je spínání v nule (ZC - Zero Crossing) nebo metodou spínání dávkou pulzů (BF - Burst Firing) se spínáním v nule. V obou případech se tyristor zapíná v okamžiku, kdy napětí na zátěži prochází nulovou hodnotou, což minimalizuje rušení a elektromagnetické rušení v elektrické síti.

Spínání v nule (ZC - Zero Crossing)

Režim spínání v nule se používá při přivedení logického SSR signálu např. z regulátoru teploty, spínací jednotka se prakticky chová jako stykač. Doba cyklu je řízena regulátorem teploty, spínání v nule minimalizuje rušení, protože tyristory spínají a vypínají jen při nulovém napětí. Tyristorový regulátor výkonu je ovládán binárním signálem.

Spínání dávkou pulzů (BF - Burst Firing)

Řízení výkonu do zátěže pomocí spínání dávkou pulzů (Burst Firing) je moderní metoda založená na vytváření série pulzů s různou šířkou, které ovládají množství energie dodávané do zátěže. Počet po sobě následujících cyklů ZAP pro výkon 50% lze zvolit v rozsahu 2 až 255. Tento režim používá spínání tyristoru při nulovém napětí, což nevytváří nechtěné elektromagnetické rušení. Tyristorový regulátor výkonu je ovládán analogovým signálem zpravidla 4-20 mA nebo 0-10V.

Jednofázové zapojení

Pro regulaci výkonu do zátěží na bázi MoSi2 (např. Kanthal Super) zapojené  jednofázově doporučujeme použít tyristorový regulátor výkonu Revo C 1PH

Trojúhelník a hvězda bez vyvedeného středu

Pro regulaci výkonu běžných odporových zátěží zapojených do trojúhelníka nebo hvězdy bez vyvedeného středu doporučujeme použít tyristorový regulátor výkonu Revo S 2PH.

Hvězda s vyvedeným středem

Pro regulaci výkonu běžných odporových zátěží zapojených do hvězdy s vyvedenéným středem doporučujeme použít tyristorový regulátor výkonu Revo S 3PH.

Otevřený trojúhelník

Pro regulaci výkonu běžných odporových zátěží zapojených do otevřeného trojúhelníka doporučujeme použít tyristorový regulátor výkonu Revo S 3PH nebo alternativně tři samostatné jednotky Revo S 1PH.

Produkty

REVO S 1PH 30-40 A

 • Jednofázový modul
 • Proud 30 až 40 A

REVO S 1PH 60-210 A

 • Jednofázový modul
 • Proud 60 až 210 A

REVO S 1PH 300-800 A

 • Jednofázový modul
 • Proud 300 až 800 A

REVO S 2PH 30-40 A

 • Dvoufázový modul
 • Proud 30 až 40 A

REVO S 2PH 60-210 A

 • Dvoufázový modul
 • Proud 60 až 210 A

REVO S 2PH 300-800 A

 • Dvoufázový modul
 • Proud 300 až 800 A

REVO S 3PH 30-40 A

 • Třífázový modu
 • Proud 30 až 40 A

REVO S 3PH 60-210 A

 • Třífázový modu
 • Proud 60 až 210 A

REVO S 3PH 300-800 A

 • Třífázový modu
 • Proud 300 až 800 A