Filtrování mléka od nečistot

Výkon celého filtračního systému závisí vždy na nejslabší filtrační sekci. Je nutná přísná kontrola tlaku, průtoku a teploty, aby se minimalizovaly polarizační účinky a zvýšila účinnost. Pro zvýšení efektivity, nabízí Baumer senzory s nejvyšší přesností a opakovatelností pro přesné monitorování procesu.

Aplikace

Ochrana čerpadla proti chodu nasucho

Je důležité chránit filtrační čerpadla před poškozením. Hladinové spínače Baumer dokáží detekovat jak řídkou, tak hustou pěnu v potrubí a vyslat rychlý signál do PLC, aby zastavil čerpadlo a zabránil jeho chodu nasucho. To Vás ochrání před vysokými náklady na údržbu a prodlužuje životnost Vašeho zařízení.

Měření průtoku a tlaku v systému

Kombinace měření průtoku, teploty a tlaku je indikátorem účinnosti filtračního čerpadla. Pokud je rychlost proudění příliš nízká, je polarizační efekt příliš vysoký a filtr se ucpává. Pokud je rychlost proudění příliš vysoká, účinnost filtrace klesá. Pokud je teplota nesprávná, proces filtrace se stane neúčinným. Snímač Baumer FlexFlow měří průtok i teplotu a zpracovává dvě aplikace s jedním senzorem. To snižuje náklady na instalaci i údržbu.

Transmembránová regulace tlaku

Aby bylo možné regulovat transmembránový tlak (TMP), je třeba měřit diferenční tlak mezi plnicím tlakem a permeátem. Pokud se diferenční tlak sníží, znamená to, že filtr je znečištěný a čerpadlo zvýší svůj výkon, aby udržovalo konstantní TMP. Výsledkem jsou vyšší náklady na energii. Převodníky tlaku PFMH a PBMH s přesností 0,1% z rozsahu lze použít k udržení optimálního TMP pro nejvyšší účinnost

Kontrola kvality filtru

Udržování správné rychlosti proudění v membránovém filtru je zásadní pro maximální účinnost celého systému. Pokud je rychlost proudění příliš nízká, může polarizační účinek způsobit ucpání filtru. Pokud je rychlost proudění příliš vysoká, sníží se účinnost filtrační separace. Měření rychlosti proudění pomocí snímače Baumer FlexFlow Vám zajistí efektivní proces filtrace a sníží prostoje. Hygienické procesní připojení Baumer Hygienic Connection (BHC) zvyšuje jak bezpečnost potravin, tak zkrácení doby čisticího cyklu CIP.

Produkty

Hladinové spínače CleverLevel

 • Spolehlivá detekce hladiny v tancích a zásobnících
 • Ochrana čerpadel proti běhu naprázdno a mnoho dalších aplikací
 • Vhodné pro kapalná, lepivá viskózní i sypká media

Hygienické snímače tlaku

 • Určený pro SIP/CIP aplikace v potravinářství
 • Všechny běžně používaná hyginická procesní připojení
 • Kondenzaci odolný měřicí systém

Snímače tlaku s Flush membránou

 • Vhodné pro tekutiny s pevnými částicemi nebo viskózní kapaliny
 • Velmi vysoká odolnost proti přetížení
 • Velký výběr procesních připojení, elektrických připojení a výstupů

Měření proudění kapalin

 • Kompaktní snímač nezávislý na montážní poloze, kalorimetrický princip měření
 • Současné měření rychlosti proudění a teploty pro média na vodní bázi
 • Velký rozsah měření 10 až 400 cm/s