Měřicí princip

Hladinové spínače Baumer

Hladinové limitní spínače se používají zejména pro detekci hladiny v tancích, nádržích a zásobnících, lze jej použít i pro detekci rozdílných materiálů nebo detekci prázdného potrubí u čerpadel pro ochranu chodu na sucho. Spínače Baumer využívají inovační metodu impedanční spektroskopie. Špička a kovové pouzdro snímače tvoří virtuální kondenzátor, jehož kapacita závisí na dielektrické konstantě měřeného media. Virtuální kondenzátor je součástí měřicího LC obvodu. Snímač vyhodnocuje změny frekvenční charakteristiky tohoto LC obvodu v rozsahu 100 – 180 MHz. Spínač sepne, pokud rezonanční frekvence a síla signálu u této charakteristiky dosáhnou nastavené mezní hodnoty.

Jeden snímač pro všechny aplikace

Spínače Baumer měří přesně bez ohledu na montážní polohu. K dispozici jsou různá provedení procesního připojení, včetně nezbytných návarků a adapterů. Výstup spínače může být NPN nebo PNP. Logiku výstupu lze nastavit programátorem na v klidu rozepnutý (NO) nebo v klidu sepnutý (NC). Programátorem lze také nastavit tlumení výstupu (pro potlačení fluktuací hladiny, např. při plnění nádrže). Pro všechna běžná měření jej není nutné jakkoli přenastavovat. Při výskytu pěny, bublin, kondenzátu nebo zbytků pastovitého materiálu lze programátorem nastavit příslušnou kompenzaci. Snímači nevadí ulpívání nečistot, past nebo pěny a lze jej použít pro detekci tekutin (voda, olej), sypkých hmot (uhelný prach, plastový granulát) nebo viskózních materiálů (pasty). Programátorem lze rovněž provést nastavení spínače na specifická media pro detekci rozdílných materiálů.

Hladinové snímače Baumer

Sepnou při dosažení hladiny

Nesepnou při zanesení

Nesepnou při oplachu

Mohou ignorovat pěnu dle nastavení

Přístroje

Baumer LBFS

Základní verze limitního hladinového spínače pro průmyslové aplikace a hygienické aplikace

Baumer LBFI

Limitní hladinový spínač s místním nastavením spínacího bodu pro průmyslové aplikace

Baumer LBFH

Limitní hladinový spínač s místním nastavením spínacího bodu pro hygienické aplikace

Baumer PL20S

Hladinový spínač s adaptivní mezí a možnostní analogového výstupu pro průmyslové aplikace

Baumer PL20H

Hladinový spínač s adaptivní mezí a možnostní analogového výstupu pro hygienické aplikace

Baumer LFFS

Osvědčený limitní hladinový spínač pro náročné hygienické aplikace

Baumer LBFS Hanging

Závěsná verze limitního hladinového spínače pro suché sypké materiály