Řízení procesu homogenizace mléka

Homogenizace je mechanický proces přeměny struktury tukových kuliček v mléce. Tukové kuličky v mléce jsou pasírovány, čímž se jejich velikost sjednotí. Při pasírování mléka může homogenizační systém dosáhnout vysokých tlakových rázů. Aby se minimalizovaly vibrace a zvýšila kvalita mléka, mají průtok, tlak a správná teplota obrovský dopad na celkovou účinnost procesu.

Aplikace

Regulace průtoku a tlaku

Rychlost proudění a tlak v napájecím proudu před vstupem mléka do homogenizátoru jsou důležité pro měření, aby bylo možné znát účinnost a regulovat vibrace. Tlakové snímače PFMH a PBMH v kombinaci se snímačem průtoku FlexFlow mohou měřit výkon napájecího toku a tlaku, aby se zajistilo, že jsou konstantní a zabrání vakuovému účinku na systém, který může způsobit vibrace a zkracuje životnost.

Sledování teploty v přívodním potrubí

Homogenizace studeného mléka je neúčinná, mléku musí při vstupu udržovat teplotu mezi 55...80 °C. Zvýšení teploty homogenizace snižuje viskozitu mléka a zlepšuje transport tukových globulí přes membránu homogenizátoru. CombiTemp v kombinaci s připojením BHC nabízí nejlepší hygienickou integraci teplotního senzoru do procesní linky. To zlepšuje bezpečnost potravin a snižuje nutné servisní odstávky zařízení.

Kontrola kvality

Ve výtlačném potrubí homogenizátoru je nutné měřit tlak a průtok. Homogenizační ventil sestává z kuželu ventilu a sedla ventilu. Mezi kuželem a sedlem se tvoří homogenizační mezera. Výška, šířka a délka této mezery určují objem, se kterým homogenizace probíhá. Tento objem by měl být tak malý, jak je jen možné, aby se dosáhlo účinné homogenizace. Výška mezery je zmenšována při vyšším tlaku mléka, přičemž současně větší průtok má za následek, že se výška mezery zvětšuje. Snímač tlaku CombiPress s přesností 0,1% FS a snímač rychlosti proudění FlexFlow podporují správné řízení procesu homogenizace.

Produkty

Hygienické snímače tlaku

  • Určený pro SIP/CIP aplikace v potravinářství
  • Všechny běžně používaná hyginická procesní připojení
  • Kondenzaci odolný měřicí systém

Hygienické teplotní senzory

  • Široký výběr hygienických procesních připojení
  • Teplota měřeného media -50...250°C
  • Integrovaný převodník na proudovou smyčku 4...20mA

Měření proudění kapalin

  • Kompaktní snímač nezávislý na montážní poloze, kalorimetrický princip měření
  • Současné měření rychlosti proudění a teploty pro média na vodní bázi
  • Velký rozsah měření 10 až 400 cm/s